Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Kurzweil

  Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.


  • * 7.5.1926 Praha


  • významný český matematik, světově uznávaný specialista v kvalitativní teorii diferenciálních rovnic a zakladatel nové teorie integrálu; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Praze (1945 maturita),
   1945–1949 Přírodovědecká fakulta UK v Praze, obor matematika-fyzika (1950 titul RNDr., 1955 CSc., 1957 titul DrSc., 1966 jmenován profesorem matematiky)

  • čestný doktorát

   VUT v Brně (11. 11. 1999),
   Slovenská akademie věd od roku 1996

  • vyznamenání a pocty

   Státní cena Klementa Gottwalda (1964),
   stříbrná plaketa B. Bolzana "Za zásluhy v matematických vědách" (1981),
   vyznamenání "Za zásluhy" (1997),
   Národní cena vlády České republiky "Česká hlava" (2006)

  • jiné pocty

   1968 zvolen členem korespondentem ČSAV


  • zaměstnání

   1949–1951 Strojní fakulta ČVUT v Praze (asistent na katedře matematiky),
   1951–1953 Matematický ústav ČSAV - vědecký aspirant,
   vědecký pracovník (od roku 1954) a vedoucí oddělení obyčejných diferenciálních rovnic (od roku 1955),
   1990–1996 ředitel Matematického ústavu AV ČR,
   v roce 1977 odchod do důchodu

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1996 předseda Jednoty českých matematiků a fyziků (od roku 1988 její čestný člen),
   člen vědecké rady Karlovy univerzity,
   zakládající člen Učené společnosti ČR (spolu s prof. Vratislavem Schreiberem a prof. Ottou Wichterlem),
   Královská společnost v Edinburgu (od roku 1978),
   dopisující člen Belgické královské akademie věd a umění (od roku 1996)


  • pojmenováno

   Henstock-Kurzweilův integrál


  • obrazy

   img14227.jpg img14228.jpg img14229.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 02. 05. 2020

Jaroslav Kurzweil na fotografii z roku 2011. Zdroj: www.avcr.cz.