Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.

* 7.5.1926 Praha


významný český matematik, světově uznávaný specialista v kvalitativní teorii diferenciálních rovnic a zakladatel nové teorie integrálu; čestný doktor Masarykovy univerzity


vzdělání

reálné gymnázium v Praze (1945 maturita),
1945–1949 Přírodovědecká fakulta UK v Praze, obor matematika-fyzika (1950 titul RNDr., 1955 CSc., 1957 titul DrSc., 1966 jmenován profesorem matematiky)


čestný doktorát

VUT v Brně (11. 11. 1999),
Slovenská akademie věd od roku 1996


vyznamenání a pocty

Státní cena Klementa Gottwalda (1964),
stříbrná plaketa B. Bolzana "Za zásluhy v matematických vědách" (1981),
vyznamenání "Za zásluhy" (1997),
Národní cena vlády České republiky "Česká hlava" (2006)


jiné pocty

1968 zvolen členem korespondentem ČSAV


zaměstnání

1949–1951 Strojní fakulta ČVUT v Praze (asistent na katedře matematiky),
1951–1953 Matematický ústav ČSAV - vědecký aspirant,
vědecký pracovník (od roku 1954) a vedoucí oddělení obyčejných diferenciálních rovnic (od roku 1955),
1990–1996 ředitel Matematického ústavu AV ČR,
v roce 1977 odchod do důchodu


odborné a zájmové organizace

od roku 1996 předseda Jednoty českých matematiků a fyziků (od roku 1988 její čestný člen),
člen vědecké rady Karlovy univerzity,
zakládající člen Učené společnosti ČR (spolu s prof. Vratislavem Schreiberem a prof. Ottou Wichterlem),
Královská společnost v Edinburgu (od roku 1978),
dopisující člen Belgické královské akademie věd a umění (od roku 1996)


pojmenováno

Henstock-Kurzweilův integrál
Čoup


Aktualizováno: 02. 05. 2020