Anna Steinová

* 10.12.1869 Zdounky (okres Kroměříž) – † po 15.10.1942 Treblinka (Polsko)


velkoobchodnice, podnikatelka v papírnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


rodné jméno

Birnbaumová


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynula


bydliště

Brno (poslední bydliště před transportem)


odborné a zájmové organizace

po úmrtí manžela Stanislava (1926) se jako univerzální dědička stala veřejnou společnicí firmy,
v roce 1927 byl předmět podnikání rozšířen o výrobu papírnického zboží (např. sáčků, baliva a štítků k označování zboží),
roku 1936 ze společnosti vystoupil příbuzný Ernst Birnbaum a prokura firmy byla udělena dceři Gretě, která se téhož roku stala spolu se svou starší sestrou Rosou veřejnou společnicí firmy

po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek dána pod vnucenou správu,
v roce 1942 byla vynuceným prodejem arizována obchodníkem z Moravského Krumlova (okr. Znojmo),
majitelky a společnice byly odvezeny transportem v letech 1941 a 1942 do Terezína, a poté do koncentračních táborů, kde zahynuly

po osvobození Československa v roce 1945 byla nad firmou jako německým majetkem zavedena národní správa,
v roce 1949 byla firma znárodněna a její majetková podstata byla zapojena do Narpy, n. p., Praha,
firma S. Stein byla vymazána z obchodního rejstříku z moci úřední až roku 1952


poznámky

deportována 31. 3. 1942 transportem Af-748 z Brna do Terezína, odtud dne 15. 10. 1942 transportem Bv-778 do Treblinky, zahynulapartneřiudálosti

31. 3. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Af"
v transportu měla číslo 748


Jord, Menš


Aktualizováno: 29. 02. 2020