Rosa Stern

* 5.3.1890 Brno – † po 9.1.1942 Riga (Lotyšsko)


podnikatelka v papírnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Anna Steinová
partner osobnosti: Heinrich Stern
matka osobnosti: Ing. Dr. Felix Stern


rodné jméno

Stein


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynula


bydliště

Brno (poslední bydliště před transportem)


zaměstnání

po úmrtí otce Stanislava Steina (1926) se univerzální dědičkou stala matka Anna Steinová,
v roce 1927 byl předmět podnikání rozšířen o výrobu papírnického zboží (např. sáčků, baliva a štítků k označování zboží),
roku 1936 ze společnosti vystoupil příbuzný Ernst Birnbaum a prokura firmy byla udělena mladší sestře Gretě, která se téhož roku stala spolu se starší sestrou Rosou veřejnou společnicí firmy,
ve firmě působila až do vynuceného prodeje jako prokuristka

po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek dána pod vnucenou správu,
v roce 1942 byla vynuceným prodejem arizována obchodníkem z Moravského Krumlova (okr. Znojmo),
majitelky a společnice byly odvezeny transportem v letech 1941 a 1942 do Terezína, a poté do koncentračních táborů, kde zahynuly

po osvobození Československa v roce 1945 byla nad firmou jako německým majetkem zavedena národní správa,
roku 1949 byla firma znárodněna a její majetková podstata byla zapojena do Narpy, n. p., Praha,
firma S. Stein byla vymazána z obchodního rejstříku z moci úřední až roku 1952


poznámky

deportována 2. 12. 1941 transportem G-920 z Brna do Terezína, odtud dne 9. 1. 1942 transportem O-263 do Rigy, zahynulapartneři

Heinrich Stern
sňatek: 22. 10. 1911, Brno (israel. matrika)

události

2. 12. 1941
Transport židovských občanů z Brna s označením "G"
v transportu měla číslo 920


Jord, Menš


Aktualizováno: 09. 08. 2023