Internetová encyklopedie dějin Brna

Rosa Stern

  Rosa Stern


  • * 5.3.1890 Brno – † po 9.1.1942 Riga (Lotyšsko)


  • podnikatelka v papírnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


  • rodné jméno

   Stein

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynula


  • bydliště

   Brno (poslední bydliště před transportem)


  • zaměstnání

   po úmrtí otce Stanislava Steina (1926) se univerzální dědičkou stala matka Anna Steinová,
   v roce 1927 byl předmět podnikání rozšířen o výrobu papírnického zboží (např. sáčků, baliva a štítků k označování zboží),
   roku 1936 ze společnosti vystoupil příbuzný Ernst Birnbaum a prokura firmy byla udělena mladší sestře Gretě, která se téhož roku stala spolu se starší sestrou Rosou veřejnou společnicí firmy,
   ve firmě působila až do vynuceného prodeje jako prokuristka

   po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek dána pod vnucenou správu,
   v roce 1942 byla vynuceným prodejem arizována obchodníkem z Moravského Krumlova (okr. Znojmo),
   majitelky a společnice byly odvezeny transportem v letech 1941 a 1942 do Terezína, a poté do koncentračních táborů, kde zahynuly

   po osvobození Československa v roce 1945 byla nad firmou jako německým majetkem zavedena národní správa,
   roku 1949 byla firma znárodněna a její majetková podstata byla zapojena do Narpy, n. p., Praha,
   firma S. Stein byla vymazána z obchodního rejstříku z moci úřední až roku 1952


  • poznámky

   deportována 2. 12. 1941 transportem G-920 z Brna do Terezína, odtud dne 9. 1. 1942 transportem O-263 do Rigy, zahynula


  • prameny, literatura


  • partneři

   Heinrich Stern
   sňatek: 1911 v Brně


  • děti

   Felix Stern
   Valerie/Vally Sternová


  • rodiče

   Stanislaus Stein
   Anna Steinová (Birnbaumová)


  • sourozenci

   Margarethe/Grete Stern (Stein)


  • události

   2. 12. 1941
   Transport židovských občanů z Brna s označením "G"
   v transportu měla číslo 920


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 01. 02. 2019