Internetová encyklopedie dějin Brna

Margarethe/Grete Stern

  Margarethe/Grete Stern


  • * 13.1. 1893 Brno – † po 25.5.1942 Lublin (Polsko)


  • podnikatelka v papírnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


  • rodné jméno

   Stein

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynula


  • zaměstnání

   po úmrtí otce Stanislava Steina (1926) se univerzální dědičkou stala matka Anna Steinová,
   v roce 1927 byl předmět podnikání rozšířen o výrobu papírnického zboží (např. sáčků, baliva a štítků k označování zboží),
   roku 1936 ze společnosti vystoupil příbuzný Ernst Birnbaum a prokura firmy byla udělena Gretě Sternové, která se téhož roku stala spolu se starší sestrou Rosou veřejnou společnicí firmy,
   ve firmě působila jako jednatelka až do jejího vynuceného prodeje

   po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek dána pod vnucenou správu,
   v roce 1942 byla vynuceným prodejem arizována obchodníkem z Moravského Krumlova (okr. Znojmo),
   majitelky a společnice byly odvezeny transportem v letech 1941 a 1942 do Terezína, a poté do koncentračních táborů, kde zahynuly

   po osvobození Československa v roce 1945 byla nad firmou jako německým majetkem zavedena národní správa,
   roku 1949 byla firma znárodněna a její majetková podstata byla zapojena do Narpy, n. p., Praha,
   firma S. Stein byla vymazána z obchodního rejstříku z moci úřední až roku 1952


  • poznámky

   Greta Sternová byla odvezena transportem 28. 1. 1942 do Terezína a odtud 25. 5. 1942 do koncentračního tábora Lublin


  • partneři

   Oskar Stern
   sňatek: 1921, Brno; manželství bylo roku 1922 rozloučeno


  • děti

   Alfred Stern


  • rodiče

   Stanislaus Stein
   Anna Steinová (Birnbaumová)


  • sourozenci

   Rosa Stern (Stein)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 29. 02. 2020