Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Paulík

  Jan Paulík


  • * 6.12.1890 Brno – † po 1948


  • podnikatel ve výrobě dehtových výrobků


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zaměstnání

   po úmrtí otce Josefa Paulíka převzal rodinnou firmu,
   v roce 1928 požádal jako výrobce krycí lepenky a asfaltu Zemský soud v Brně o zápis firmy J. Paulík v Brně do obchodního rejstříku pro jednotlivce - sídlo firmy bylo v Brně-Židenicích v Křížkovského (nyní ul. Otakara Ševčíka) čp. 1151; předmětem podnikání bylo čištění, dehtu, výroba krycí lepenky, izolaček, asfaltu, mazadel na vozy a kůže a dehtových výrobků, jakož i provádění pokrývačských prací lepenkou, asfaltem a dehtovými výrobky,
   v roce 1932 zřídil poboční závod své firmy v Praze- Královských Vinohradech,
   roku 1933 rozšířil předmět podnikání o výrobu obkladaček, dlaždic a uměleckých předmětů se studenou glazurou a výrobu teplovzdorných skruží z vlnité lepenky pro parní turbíny,
   v roce 1941 musela být firma zapsána německy,
   o výrobě za německé okupace nejsou zprávy,
   roku 1943 byla prokura firmy udělena jeho druhé manželce Anně Paulíkové

   po osvobození Československa v roce 1945 byla prokura manželce Anně po rozvodu zrušena a vymazána a udělena synovi z prvního manželství Ctiboru Paulíkovi, soukromému úředníkovi v Brně,
   po Únoru 1948 byla do firmy zavedena národní správa a správcem určena firma Dehtochema, n. p. Praha, kam byla také po znárodnění začleněna majetková podstata firmy J. Paulík

  • odborné a zájmové organizace

   byl přísežným soudním znalcem ve svém výrobním oboru


  • prameny, literatura


  • partneři

   Amálie Paulíková (Fuchsová)
   sňatek: 1913 v Brně; manželství rozloučeno
   (první manželka)
   Anna Paulíková (Karásková)
   sňatek: 1919 v Brně; v roce 1946 manželství rozloučeno
   (druhá manželka)
   Terezie Paulíková (roz. Plotěná, rozl. Nováková)
   sňatek: 1947 v Brně
   (třetí manželka)


  • děti

   Ctibor Paulík
   Jan Paulík
   Miloš Paulík


  • rodiče

   Josef Paulík
   Marie Paulíková (Schovancová)


  • sourozenci

   Josefa Fuchsová (Paulíková)
   Vladimír Paulík


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 28. 02. 2020