Prof. Ing. arch. Miroslav Masák

* 23.5.1932 Úvaly (okr. Praha-východ)


architekt


vzdělání

1952–1958 České vysoké učení technické v Praze - architektura


čestný doktorát

VUT v Brně (8. 11. 2004)


zaměstnání

1958–1991 Stavoprojekt Liberec,
od roku 1990 poradce prezidenta ČSFR,
od roku 1991 ředitel kulturní sekce Kanceláře prezidenta republiky,
od září 1991 asistent prezidenta ČSFR


odborné a zájmové organizace

v roce 1968 spoluzakladatel Sdružení inženýrů a architektů Liberec,
1987–1989 člen skupiny Obecní dům a Otevřený dialog,
v roce 1988 zakládající člen nezávislého sdružení českých umělců Nová skupina,
1989–1990 prezídium Obce českých architektů v Praze


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Masák, Miroslav"

Www stránky

"Miroslav Masák"


Jis, blat


Aktualizováno: 20. 05. 2020