Internetová encyklopedie dějin Brna

Josefine Ernestine/Tinka Wesnitzká

  Josefine Ernestine/Tinka Wesnitzká


  • * 8.8.1873 Biala (Polsko) – † 27.10.1953 Brno


  • podnikatelka v knihtisku; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust (přežila)
   partner osobnosti: Josef Michael Wesnitzky


  • rodné jméno

   Windholzová

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   do manželství přinesla věnem 5 000 zl.


  • zaměstnání

   po úmrtí manžela Josefa Michaela Wesnitzkého vedla v letech 1915 až 1922 knihtiskárnu na Cejlu č. 31 jako dědička a majitelka,
   v roce 1922 předala podnik synu Rudolfovi, po jeho předčasném úmrtí (1924) se musela opět ujmout rodinné firmy a provozovala tiskárnu jako majitelka,
   roku 1924 utvořila s dcerou Helenou Swobodovou veřejnou společnost, jíž byla 24. 10. 1924 Zemskou správou politickou v Brně udělena tiskařská koncese,
   v roce 1933 požádala se svou podruhé provdanou dcerou Helenou Freschlovou jako veřejnou společnicí Krajský soud civilní v Brně o zápis firmy Josef Wesnitzky do obchodního rejstříku pro společnosti,
   roku 1938 přistoupil do firmy jako veřejný společník zeť Paul Freschl, zaměstnanec firmy

   po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek dána pod vnucenou správu a později byla arizována na základě vynucené kupní smlouvy z roku 1942

   poválečné osudy firmy nejsou známy, dcera Helena Frescholvá (bydlící v Brně), byla v roce 1949 vyzvána, aby požádala o výmaz firmy z obchodního rejstříku


  • poznámky

   Před sňatkem přestoupila ke katolictví.
   Josefine Ernestine Wesnitzká byla odvezena z Brna transportem 29. 3. 1942 do Terezína, věznění přežila a v roce 1945 se vrátila k dceři Heleně do Brna.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Paul Freschl
   zeť a veřejný společník firmy Josef Wesnitzky v Brně


  • partneři

   Josef Michael Wesnitzky
   sňatek: 1893 v Brně


  • děti

   Rudolf Wesnitzky
   Helena Laura Karolina Freschlová (rozená Wesnitzká, rozloučená Swobodová)


  • rodiče

   Bernhard Windholz
   Bertha Windholzová (Freundová)


  • sourozenci

   Philipp Windholz
   Josef recte Pejsach Windholz
   Julie Hechterová (Windholzová)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 13. 11. 2015