Internetová encyklopedie dějin Brna

František Ševčík

  prof. MVDr. František Ševčík


  • * 30.9.1886 Jaroměřice u Jevíčka – † 30.10.1930 Brno


  • zakladatel veterinární mikrobiologie


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1932 byl založen Vědecký podpůrný fond prof. Ševčíka, patřil k hnutí tzv. mazdazdanistů, hnutí s ušlechtilými cíli. Byl do jisté míry vegetarián.


  • bydliště

   Brno:
   - Mundyho (dnes Kabátníkova) 10
   - U botanické zahrady (dnes Botanická) 3


  • vzdělání

   1913 promoce ve Vídni na Vysoké škole zvěrolékařské,
   1920 docent bakteriologie, 1921 mimořádný profesor


  • zaměstnání

   1911–1919 vojenský veterinární lékař,
   1917 pověřen vedením polní veterinární laboratoře,
   1919 jmenován veterinářským inspektorem,
   1919–1930 jednota bakteriologického ústavu

  • odborné a zájmové organizace

   místopředseda Národní fronty,
   člen výboru Spolku vysokoškolských učitelů,
   redaktor Zvěrolékařského obzoru a Sborníku,
   Čs. akademie zemědělská a Moravská přírodovědecká společnost,
   Kounicovy studentské koleje


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 10, hrob č. 182


  • obrazy

   img10190.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Pulkrábek
   společně vybudovali na ruské frontě za první světové války velkou vojenskou laboratoř pro nemoci koní v Jaroslavli


  • partneři

   Štěpánka Ševčíková (Dohnalová)
   sňatek: 9. 2. 1924, Brno (městská rada)


  • rodiče

   Alois Ševčík
   Marianna Ševčíková (Pazdírková)


  • ulice

   Mundyho
   bydliště (dnes Kabátníkova) U botanické zahrady + Cihlářská
   bydliště (dnes Botanická)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Zatl, Menš


Aktualizováno: 03. 08. 2019

František Ševčík. Zdroj: XXII. výroční zpráva o činnosti spolku Kaunicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně za správní rok 1930, V Brně 1931, s. 15.