prof. MUDr. Eliška Klimková-Deutschová, DrSc.

* 14.12.1906 Litomyšl – † 2.12.1981 Praha


neuroložka, přednostka Neurologické kliniky LF UK v Plzni v letech 1961-1972, vedoucí kabinetu pro studium biologických následků nacistické okupace


rodné jméno

Folkmannová


zajímavé okolnosti

zakladatelka průmyslové neurologie u násvzdělání

gymnázium v Chrudimi (maturita 22. 6. 1925),
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1925–14. 2. 1931),
1962 docentka neurologie, 1963 DrSc., 1967 profesorka neurologie


vyznamenání a pocty

Medaile Purkyňovy společnosti


dílo

zkoumala zejména vlivy intoxikace, vliv poškození jater na centrální nervový systém, výzkum neuróz, vliv elektromagnetického záření na nervovou soustavu, choroby degenerativní


odborné a zájmové organizace

Československá lékařská společnost J. E. Purkyně,
Československá neurologická společnost


poznámky

za války během věznění byla vedoucí neurologické ambulance v Terezíně, kde se zapojila do zdolávání epidemií, zejména velké epidemie encefalitidy v letech 1944osoby

Vlasta Křivá
V. Křivá byla jedním ze svědků sňatku E. Klymko


partneři

Jaroslav Klymko (Klimko)
sňatek: 17. 12. 1938, Brno (Městská rada); manželství bylo rozloučeno, datum zatím neznámeulice

Dr Anton-Novák-Gasse + Schulgasse - Dra Antonína Nováka + Školní
bydliště doložené v roce 1938 (dnes Leitnerova)


Menš, Kal


Aktualizováno: 30. 11. 2015