RNDr. Jaroslav Klymko (Klimko)

* 23.8.1903 Čáslav


partner osobnosti: prof. MUDr. Eliška Klimková-Deutschová, DrSc.


bydliště

Praha VII, Bubenské nábřeží 12 (doloženo v roce 1938)


vzdělání

gymnázium v Tarnopolu v Polsku (1923 maturita),
PřF UK v Praze (?–30. 6. 1931, hlavní rig. z antropologie a zeměpisu, disertace: Poměr obou pohlaví v obyvatelstvu hlavního města Prahy)


zaměstnání

vědecký pracovník (doloženo v roce 1938)


poznámky

syn Jana Klymko (úředníka) a Anny, rozené Loudové


prameny, literatura

partneři

Eliška Klimková-Deutschová (Folkmannová)
sňatek: 17. 12. 1938, Brno (Městská rada); manželství bylo rozloučeno, datum zatím neznáme


Menš


Aktualizováno: 04. 12. 2015