prof. MVDr. Jan Lenfeld

* 4.2.1889 Křečkovice (okres Vyškov) – † 23.5.1939 Brno


zakladatel československé hygieny potravin živočišného původu, válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Křečkovice čp. 58 (rodný dům),
Brno:
- Panská 63
- Charvatská 2


vzdělání

klasické gymnázium ve Vyškově,
v roce 1912 promoce na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni (1921 habilitace, 1922 mimořádný profesor, 1931 řádný profesor)


vyznamenání a pocty

Čs. válečný kříž 1914–1918 (9. 9. 1919),
Čs. revoluční medaile,
Spojenecká medaile


dílo

zobrazit


zaměstnání

Vysoká škola zvěrolékařská - přednosta Ústavu hygieny a technologie potravin vůbec


odborné a zájmové organizace

předsednictvo Palečkova podpůrného fondu,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně (výbor),
zakládající člen Spolku veterinárních mediků,
Československá akademie zemědělská,
komise Čs. potravního kodexu,
Mezinárodní ústav pro chlazenípoznámky

V rakousko-uherské armádě zařazen v hodnosti zvěrolékař. V roce 1915 zajat na ruské frontě jako důstojník rakousko-uherské armády.
V letech 1915–1917 pracoval s ruskými zvěrolékaři v Turkestánu, zde se přihlásil do čs. legií, kam byl zařazen 2. 7. 1917, 1. záložní pluk, vojín.
Dne 29. 12. 1917 se stal přednostou veterinární služby 1. střelecké divize, současně s tím byl jmenován zástupcem komisaře odbočky Československé národní rady.
V roce 1918 získal hodnost majora a v červnu téhož roku hodnost plukovníka. Účastnil se bojů při ústupu od Tarnopolu, při ústupu z Ukrajiny, u Kijeva, na Povolží, na sibiřské magistrále aj. Konec v legiích v roce 1920, poslední útvar: štáb československých vojsk, poslední hodnost: plukovník zvěrolékařské služby. Do vlasti se vracel v roce 1920 lodí „Mont Vernon“. Demobilizován byl v prosinci 1921 v Praze.
osoby

Florián Koudelka
poznal J. L. při studiích na vyškovském gymnáziu a pojilo je upřímné přátelství a na doporučení Koudelky se Lenfeld stal studentem zvěrolékařské školy ve Vídni


partneři

Růžena Lenfeldová (Ulmannová)
sňatek: 29. 2. 1920, Libušín (okres Kladno)
ulice

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

12. 10. 2006
Slavnostní otevření pavilonu prof. Jana Lenfelda
první profesor hygieny a technologie potravin na Vysoké škole zvěrolékařské


Zatl, Menš


Aktualizováno: 04. 04. 2021