Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Lenfeld

  prof. MVDr. Jan Lenfeld


  • * 4.2.1889 Křečkovice (okres Vyškov) – † 23.5.1939 Brno


  • zakladatel československé hygieny potravin živočišného původu, válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Křečkovice čp. 58 (rodný dům)

   Brno:
   - Panská 63
   - Charvatská 2


  • vzdělání

   klasické gymnázium ve Vyškově,
   v roce 1912 promoce na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni (1921 habilitace, 1922 mimořádný profesor, 1931 řádný profesor)

  • vyznamenání a pocty

   Čs. válečný kříž 1914–1918 (9. 9. 1919),
   Čs. revoluční medaile,
   Spojenecká medaile


  • dílo

   - Kus historie naší armády (Zvěrolékařský obzor 13, 1920).

   - Několik myšlenek legionářského veterináře na Sibiři (příloha Zvěrolékařského obzoru 13, 1920).

   - O principech posuzování masa tuberkulosou nemocných jatečných zvířat (Zvěrolékařský obzor 15, 1922).

   - K otázce organizování zdravotně policejní služby (příloha Zvěrolékařského obzoru 15, 1922).

   - Opatření proti šíření tuberkulosy zvířecím masem, mlékem a mléčnými výrobky (příloha Zvěrolékařského obzoru 16, 1923).

   - O zdravotní kontrole mléčné (Kalendář veterinářů, 1923).

   - Lze řádně vykonat i zvěrolékařské vyšetření masa, když vyšetřujícímu bylo předloženo pouze maso poraženého zvířete bez jeho vnitřností? (Zvěrolékařský obzor 18, 1925).

   - O konzervaci masa zimou z hlediska nových vědeckých výzkumů (Zvěrolékařský obzor 19, 1926).

   - K otázce týrání a k ošetřování zvířat (Zvěrolékařský obzor 20, 1927).

   - Jak čelit otravám masem při výkonu prohlídky jatečného dobytka a masa (Zvěrolékařské rozpravy 1, 1927).

   -K charakteristice posmrtných změn masa zdravých, nemocných a uhynulých zvířat (Klinické spisy Vysoké školy zvěrolékařské 4, 1928).

   - Veterinární referent v čs. ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (Zvěrolékařský obzor 21, 1928).

   - Praktický význam objektivních a subjektivních metod při vyšetřování a posuzování zdravotně podezřelého masa (Zvěrolékařské rozpravy 2, 1928).

   - Dojící stroj z hlediska fysiologie a pathologie mléčné žlázy (Zvěrolékařské rozpravy 2, 1928).

   - Vyšetřování a posuzování masa při nutných porážkách (Zvěrolékařské rozpravy 2, 1928).

   - Ochrana proti nakažlivému zánětu vemene (Praktický chovatel 6, 1929).

   - Mikroskopický nález při akutní spontánní leishmaniose psa (Klinické spisy Vysoké školy zvěrolékařské 7, 1929).

   - K otázce bakteriologického vyšetřování a posuzování uzenářských výrobků (Klinické spisy Vysoké školy zvěrolékařské 7, 1929).

   - K otázce výroby zdravého mléka a zvěrolékařské spolupráce při mléčné kontrole (Zvěrolékařské rozpravy 3, 1929).

   - Vyšetřování salámů v ultrafialovém světle křemenné lampy analytické ve srovnání s histologickým vyšetřováním tohoto zboží (Zvěrolékařské rozpravy 3, 1929).

   - O příčinách krevních výronů ve svalstvu zdravého vepřového dobytka (Zvěrolékařský obzor 23, 1930).

   - Použití filtrovaného ultrafialového světla při vyšetřování tuků a uzenic (Zvěrolékařské rozpravy 4, 1930).

   - O nutnosti úřední ochrany výroby domácího vepřového sádla (Zvláštní publikace Československé akademie zemědělské, 1930).

   - Časová úvaha o zdravotních podmínkách výroby mléka (Moravský hospodář 32, 1930).

   - K otázce jednotné odborné praxe při prohlídce masa v Československé republice (Věstník zvěrolékařské komory 1, 1931).

   - Rozprava o úkolech zvěrolékaře v oboru kontroly potravin (Zvěrolékařský obzor 25, 1932).

   - List do dějin Vysoké školy zvěrolékařské v Brně (Zvěrolékařské rozpravy 6, 1932).

   - Mravní idea Zborova a národní program dr. M. Tyrše (Moravský legionář, 1932).

   - Slavnostní proslov k 15. výročí naší republiky (Zvěrolékařský obzor 26, 1933).

   - O neomezeném uchování zamraženého masa podle patentního způsobu Martina Žižlavského (Zvěrolékařské rozpravy 7, 1933).

   - O prohlídce masa a jatečného dobytka ve světle nové zákonné úpravy (Věstník zvěrolékařské komory 3, 1933).

   - O hodnocení masa z hlediska lidské výživy (Moravsko-slezské a slovenské řeznicko-uzenářské listy 26, 1933).

   - O ztrátách na váze u jatečného dobytka a čerstvého masa (Moravsko-slezské a slovenské řeznicko-uzenářské listy 26, 1933).

   - Umělé střevo naturin (Zvěrolékařské rozpravy 8, 1934).

   - O účasti veterinářů na výrobě a prodeji potravin (Zvěrolékařský obzor 28, 1935).

   - Potravinářství a reforma studia Vysoké školy zvěrolékařské v Brně (Zvěrolékařský obzor 28, 1935).

   - K otázce služební instrukce pro úřední veterináře politických úřadů (Zvěrolékařský obzor 28, 1935).

   - Fysikátní zkouška lékařská a zvěrolékařská (Zvěrolékařský obzor 28, 1935).

   . O tlumení tuberkulósy užitkových zvířat (Zvěrolékařský obzor 28, 1935).

   - Výzkumné zkušenosti s vyšetřováním mléka na Brucella abortus v USA (Zvěrolékařský obzor 28, 1935).

   - Jak mají být zřizovány chladírny na maso (Moravsko-slezské a slovenské řeznicko-uzenářské listy 28, 1935).

   - O masových konzervách (Moravsko-slezské a slovenské řeznicko-uzenářské listy 28, 1935).

   - Desinfekční prostředek chloramin v mlékařství (Klinické spisy Vysoké školy zvěrolékařské 12, 1935).

   - Technika vyšetřování jatečných zvířat a masa (Zvěrolékařský obzor 29, 1936).

   - Profylaxe potravin proti bojovým plynům (Zvěrolékařské rozpravy 10, 1936).

   - O boji proti brucelosám v USA (Zvěrolékařské rozpravy 10, 1936).

   - Veterináři v ČSR u pana presidenta republiky dr. Eduarda Beneše (Věstník Zvěrolékařské komory 6, 1936).

   - O Bangově nákaze zvířat a vlnivé horečce lidí (Chov hospodářských zvířat 35, 1936).

   - Chlazení a mražení masa všeho druhu (Strojnický obzor 1, 1936).

   - O konservování masa a uzenin (Moravsko-slezské a slovenské řeznicko-uzenářské listy 29, 1936).

   - O suchém ledu (Moravsko-slezské a slovenské řeznicko-uzenářské listy 29, 1936).

   - Ochrana potravin před bojovými chemickými látkami (Moravsko-slezské a slovenské řeznicko-uzenářské listy 29, 1936).

   - Potřeba jednotné odborné praxe při prohlídce masa v Československé republice (Kalendář veterinářů, 1936).

   - O dusitanových směsech (Klinické spisy Vysoké školy zvěrolékařské 13, 1936).

   - Návrh na doplnění předpisů o dusitanové směsi pro nakládání masa (Zvěrolékařský obzor 29, 1936).

   - Návrh na doplnění výnosu o posuzování obsahu vody v uzenářském zboží (Zvěrolékařský obzor 29, 1936).

   - Trichinoskop československé výroby (Zvěrolékařský obzor 29, 1936).

   - Solení masa ve světle nových poznatků (Věstník II. sjezdu veterinářů ČSR v Brně, 1936).

   - Syrové a pasterované mléko a mléčné výrobky (Věstník II. sjezdu veterinářů ČSR v Brně, 1936).

   - Veterinární úkoly při výzkumu potravin v ČSR (Věstník II. sjezdu veterinářů v Brně, 1936).

   - Jak posuzovat koňské maso (Zvěrolékařský obzor 30, 1937).

   - Standardní mezinárodní diagnostika a systematika zárodků otravy masem (Zvěrolékařský obzor 30, 1937).

   - Jak zacházeti s mlékem a masem při slintavce a kulhavce (Zvěrolékařský obzor 31, 1938).

   - K úpravě kontroly potravin v Praze (Věstník Zvěrolékařské komory 8, 1938).

   - Nebezpečí slintavky a kulhavky pro lidské zdraví (Moravsko-slezské a slovenské řeznicko-uzenářské listy 31, 1938)

   - Třídění vepřového masa se zřetelem k běžnému uzenářskému využití v ČSR (Zvěrolékařský obzor 31, 1938)

   - Data o skutečných a relativních ztrátách při prodeji a porážce jatečných zvířat (Zvěrolékařský obzor 32, 1938)

   - Potraviny a chemické bojové látky (Spisy Vysoké školy zvěrolékařské 16, 1939)

   - Příspěvek k poznání vlivů uzení na serologický průkaz druhu střev (Zvěrolékařský obzor 32, 1939)

   - O méněcennosti mléka při abnormálně zvýšené dojivosti krav (Zvěrolékařské rozpravy 16, 1942).


  • zaměstnání

   Vysoká škola zvěrolékařská - přednosta Ústavu hygieny a technologie potravin vůbec

  • odborné a zájmové organizace

   předsednictvo Palečkova podpůrného fondu,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně (výbor),
   zakládající člen Spolku veterinárních mediků,
   Československá akademie zemědělská,
   komise Čs. potravního kodexu,
   Mezinárodní ústav pro chlazení


  • poznámky

   V rakousko-uherské armádě zařazen v hodnosti zvěrolékař. V roce 1915 zajat na ruské frontě jako důstojník rakousko-uherské armády.
   V letech 1915–1917 pracoval s ruskými zvěrolékaři v Turkestánu, zde se přihlásil do čs. legií, kam byl zařazen 2. 7. 1917, 1. záložní pluk, vojín.
   Dne 29. 12. 1917 se stal přednostou veterinární služby 1. střelecké divize, současně s tím byl jmenován zástupcem komisaře odbočky Československé národní rady.
   V roce 1918 získal hodnost majora a v červnu téhož roku hodnost plukovníka. Účastnil se bojů při ústupu od Tarnopolu, při ústupu z Ukrajiny, u Kijeva, na Povolží, na sibiřské magistrále aj. Konec v legiích v roce 1920, poslední útvar: štáb československých vojsk, poslední hodnost: plukovník zvěrolékařské služby. Do vlasti se vracel v roce 1920 lodí „Mont Vernon“. Demobilizován byl v prosinci 1921 v Praze.


  • obrazy

   img13999.jpg img9328.jpg img9329.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Florián Koudelka
   poznal J. L. při studiích na vyškovském gymnáziu a pojilo je upřímné přátelství a na doporučení Koudelky se Lenfeld stal studentem zvěrolékařské školy ve Vídni


  • partneři

   Růžena Lenfeldová (Ulmannová)
   sňatek: 29. 2. 1920, Libušín (okres Kladno)


  • děti

   Libuše Přibylová (Lenfeldová)
   Jiří Lenfeld


  • rodiče

   František Lenfeld
   Marie Lenfeldová (Janková)


  • ulice

   Panská (Herrengasse)
   bydliště


  • události

   12. 10. 2006
   Slavnostní otevření pavilonu prof. Jana Lenfelda
   první profesor hygieny a technologie potravin na Vysoké škole zvěrolékařské


  • autor

   Zatl, Menš


Aktualizováno: 18. 05. 2017

Jan Lenfeld. Zdroj: www.czechfolks.com.