Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Borůvka

  Jan Borůvka


  • * 26.2.1860 Ostrožské Předměstí – † 21.2.1940 Brno


  • ředitel obecných a měšťanských škol v Uherském Ostrohu


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1922 z pověření obecního zastupitelstva založil Pamětní knihu Uherského Ostrohu, kterou vedl až do roku 1933


  • vzdělání

   učitelský ústav v Brně


  • dílo

   Kromě práce pedagogické se zapojoval do veřejně prospěšné (člen okresní školní rady, obecní rady, předseda Okresní péče o mládež) a osvětové činnosti.
   Založil a aktivně působil v řadě spolků a sdružení (Čtenářský spolek, Okrašlovací spolek, Sokol aj.).


  • zaměstnání

   učitel (1881–1898) a ředitel (1898–1919) obecných a měšťanských škol v Uherském Ostrohu,
   1919–1926 obchodní akademie v Uherském Hradišti


  • prameny, literatura


  • partneři

   Emilie Borůvková (Císařová)
   sňatek: 16. 8. 1893 v Uherském Ostrohu


  • děti

   Otakar Borůvka


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 12. 04. 2014