Jakub st. Vojsko z Bogdunčovic

– † 1606


biskupský a kapitulní prokurátor olomouckého biskupa; moravský královský prokurátor


šlechtický predikát

z Bogdunčovic


zajímavé okolnosti

Městská brněnská komora mu vyplácela v letech 1587–1602 roční plat ve výši 100 zlatých moravských za služby prokázané ve prospěch královského města (zejména na zemském soudu). Jakub st. Vojsko byl 3x ženat - naposledy vstoupil do stavu manželského roku 1597 (proslulý pražský lékař Matyáš Borbonius byl též mezi pozvanými svatebčany. O ženichovi psal jako o starém, chromém a slepém muži. Přesto se svou třetí ženou zplodil jětě dvě dcery, Johanku a Annu, které však zemřely v dětském věku).


bydliště

Brno, Dominikánská ulice č. 5


vzdělání

teoretické a praktické znalosti správního a soudního moravského zřízení ho předurčily k vyšší soudní kariéře


zaměstnání

od roku 1579 vykonával úřad biskupského a kapitulního prokurátora olomouckého biskupa,
v letech 1585–1602 (1605) zastával úřad královského prokurátora


poznámky

Nekatolická panská rodina Vojsků, pocházející nejspíše ze Slezska, se na Moravě usadila někdy v polovině 70. let 16. století.


partneři

ulice

Dominikánská
bydliště


stavby

Dominikánská 5/350
majitel domu v letech 1589–1606


související odkazy

Jord


Aktualizováno: 14. 10. 2022