Internetová encyklopedie dějin Brna

Jakub st. Vojsko z Bogdunčovic

  Jakub st. Vojsko z Bogdunčovic


  • – † 1606


  • biskupský a kapitulní prokurátor olomouckého biskupa; moravský královský prokurátor


  • šlechtický predikát

   z Bogdunčovic


  • zajímavé okolnosti

   Městská brněnská komora mu vyplácela v letech 1587–1602 roční plat ve výši 100 zlatých moravských za služby prokázané ve prospěch královského města (zejména na zemském soudu). Jakub st. Vojsko byl 3x ženat - naposledy vstoupil do stavu manželského roku 1597 (proslulý pražský lékař Matyáš Borbonius byl též mezi pozvanými svatebčany. O ženichovi psal jako o starém, chromém a slepém muži. Přesto se svou třetí ženou zplodil jětě dvě dcery, Johanku a Annu, které však zemřely v dětském věku).


  • bydliště

   Brno, Dominikánská ulice č. 5


  • vzdělání

   teoretické a praktické znalosti správního a soudního moravského zřízení ho předurčily k vyšší soudní kariéře


  • zaměstnání

   od roku 1579 vykonával úřad biskupského a kapitulního prokurátora olomouckého biskupa,
   v letech 1587–1602 (1605) zastával úřad králosvkého prokurátora


  • poznámky

   Nekatolická panská rodina Vojsků, pocházející nejspíše ze Slezska, se na Moravě usadila někdy v polovině 70. let 16. století.


  • partneři

   Johanka Podstatská z Prusinovic
   (první manželka) Eva Zoubkovna ze Zdětína
   (druhá manželka) Kateřina Březnická z Náchoda
   (třetí manželka)


  • ulice

   Dominikánská
   bydliště


  • stavby

   Dominikánská 5/350
   majitel domu v letech 1589–1606


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 26. 04. 2011