Internetová encyklopedie dějin Brna

Matouš Židlochovský z Altenperku

  Matouš Židlochovský z Altenperku


  • – † 1616


  • brněnský radní; zmocněnec při výběru posudného na Moravě; správce zemské zbrojnice, reprezentant nižšího šlechtického stavu


  • šlechtický titul

   urozený vladyka

  • šlechtický predikát

   z Altenperku


  • zajímavé okolnosti

   V městě Brně se etabloval před rokem 1589. V úředním roce 1590–1591 byl jmenován mezi nově přijatými konšely. Na jaře roku 1603 byl i se svými nezletilými syny přijat do řad moravského rytířstva.
   Matouš Židlochovský obchodoval s vínem, čímž se jako vladyka dostával do sporu s městským právem.


  • bydliště

   Brno, Orlí č. 10


  • vzdělání

   na základě vykonávaných úřadů lze předpokládat Matyášovu rutinní znalost psaní (česky a německy) a dobového účetnictví


  • zaměstnání

   1590–1591 dohlížel na provoz obecního mlýna,
   1592–1595 správce městské komory,
   1595–1601 správce městské zbrojnice,
   1596–1598 a opětovně v letech 1600–1602 správce ústřední městské účtárny,
   1597–1598 správce městského pivovaru,
   v červnu 1602 vystupoval jako panovníkův zmocněnec při výběru posudného na Moravě,
   ke konci roku 1605 nebo na počátku nového roku byl jmenován do čela zemské zbrojnice, která byla ve městě Brně umístěna v prostorách zemské soudnice (dnes část Nové radnice),
   již v červenci 1607 však požádal o zproštění služby


  • partneři

   Saloména Židlochovská z Altenperku


  • děti

   Matyáš Židlochovský z Altenperku
   Jan Židlochovský z Altenperku
   Jitka Židlochovská z Altenperku
   Anna Židlochovská z Altenperku


  • ulice

   Orlí
   bydliště


  • události

   15. 12. 1623
   Uskladnění vína ve městě
   brněnský radní


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 11. 12. 2016