P. Arnošt Alois Till, OPraem.

* 26.11.1915 Cakov u Olomouce – † 12.10.1995 Brno


premonstrát, římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948


vzdělání

v roce 1936 absolvoval gymnázium a až do uzavření vysokých škol pokračoval studiem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
v září 1939 vstoupil do premonstrátského kláštera v Nové Říši, tamtéž 20. září 1940 složil řeholní sliby,
poté odešel studovat do Brna teologii, bydlel v řeholním domě v Židenicích a docházel na přednášky,
29. 7. 1945 v brněnské katedrále vysvěcen na kněze


zaměstnání

1. září 1945 ustanoven kooperátorem v Brně-Zábrdovicích,
na konci roku 1951 přišel do Židenic, aby nahradil kaplana Bedřicha Krumpa, který musel nastoupit k PTP
po zatčení zdejšího duchovního P. B. Němčanského se stal na půl roku správcem kostela,
v říjnu 1952 se vrátil do Zábrdovic a 16. 10. 1952 po zatčení faráře J. Valáška se P. Till stal tamějším administrátorem,
v roce 1958 byl odsouzen za podporu činnosti několika mladých spolubratří, po návratu z vězení 1. 6. 1960 nastoupil do zaměstnání v maloměřické cementárně a vápence,
povolení k výpomoci v pastoraci dostal až roku 1987 pro Zábrdovice,
v září 1991 byl ustanoven kaplanem v Židenicích, kde působil až do své smrti, žil na zdejší faře


odborné a zájmové organizace

v době svých studií poznal v Židenicích skautské hnutí a aktivně se do něho zapojil


poznámky

v roce 1969 se společně s P. Baťkou, panem Jiřím Klementem a dalšími farníky podílel na stavbě skautské klubovny Cyrilka na konci Hrozňatovy uliceosoby

František Xaver Baťka
spolubratr v kněžské službě Česlav Ludvík Malík
spolubratr v kněžské službě Bohuslav Němčanský
spolubratr v kněžské službě


stavby

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Gajdošova 99/2684
místo jeho působení v duchovní správě
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
Zábrdovická
místo jeho působení v duchovní správě


Ma


Aktualizováno: 19. 10. 2016