Internetová encyklopedie dějin Brna

Arnošt Alois Till

  P. Arnošt Alois Till, OPraem.


  • * 26.11.1915 Cakov u Olomouce – † 12.10.1995 Brno


  • premonstrát, římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948


  • vzdělání

   v roce 1936 absolvoval gymnázium a až do uzavření vysokých škol pokračoval studiem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
   v září 1939 vstoupil do premonstrátského kláštera v Nové Říši, tamtéž 20. září 1940 složil řeholní sliby,
   poté odešel studovat do Brna teologii, bydlel v řeholním domě v Židenicích a docházel na přednášky,
   29. 7. 1945 v brněnské katedrále vysvěcen na kněze


  • zaměstnání

   1. září 1945 ustanoven kooperátorem v Brně-Zábrdovicích,
   na konci roku 1951 přišel do Židenic, aby nahradil kaplana Bedřicha Krumpa, který musel nastoupit k PTP
   po zatčení zdejšího duchovního P. B. Němčanského se stal na půl roku správcem kostela,
   v říjnu 1952 se vrátil do Zábrdovic a 16. 10. 1952 po zatčení faráře J. Valáška se P. Till stal tamějším administrátorem,
   v roce 1958 byl odsouzen za podporu činnosti několika mladých spolubratří, po návratu z vězení 1. 6. 1960 nastoupil do zaměstnání v maloměřické cementárně a vápence,
   povolení k výpomoci v pastoraci dostal až roku 1987 pro Zábrdovice,
   v září 1991 byl ustanoven kaplanem v Židenicích, kde působil až do své smrti, žil na zdejší faře

  • odborné a zájmové organizace

   v době svých studií poznal v Židenicích skautské hnutí a aktivně se do něho zapojil


  • poznámky

   v roce 1969 se společně s P. Baťkou, panem Jiřím Klementem a dalšími farníky podílel na stavbě skautské klubovny Cyrilka na konci Hrozňatovy ulice


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Xaver Baťka
   spolubratr v kněžské službě Česlav Ludvík Malík
   spolubratr v kněžské službě Bohuslav Němčanský
   spolubratr v kněžské službě


  • stavby

   Kostel sv. Cyrila a Metoděje
   Gajdošova 99/2684
   místo jeho působení v duchovní správě
   Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
   Zábrdovická
   místo jeho působení v duchovní správě


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 19. 10. 2016