Ignaz Gottlieb

* 4.4.1853 Kralice na Hané (okr. Prostějov) – † 22.11 .1936 Brno


podnikatel ve výrobě smaltovaného a plechového zboží


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Velká část produkce šla na export, zvláště do Číny a Ruska.
Již počátkem 90. let 19. století byla k nové továrně postavena železniční vlečka, což umožňovalo lepší dopravu surovin a hotových výrobků. Výroba byla postupně modernizována, byly postaveny nové vypalovací pece a zakoupeny nové lisy.
První světová válka způsobila firmě velké problémy, proto se výroba zaměřila na předměty potřebné pro armádu (jídelní misky a várnice, pláště granátů), specializovala se na výrobu armádních ocelových přileb.
V době první republiky vedle smaltovaného zboží dále pokračovala ve výrobě vojenských přileb pro čs. armádu (kterých bylo dodáno 300 tisíc kusů ve spolupráci s koncernem brněnské Zbrojovky) a byly vyváženy i do zahraničí (Bulharsko, Brazílie, Kolumbie, Uruguay). Jako subdodavatel podnik pracoval pro plzeňské Škodovy závody, podílel se na výrobě různých muničních součástek pro čs. armádu.


zaměstnání

jako židovský obchodník získal spolu s Wilhelmem Brauchbarem koncem 70. let 19. století bývalou brněnskou Czerwinkovu továrnu na výrobu plechového zboží na Švábce č. 30 (nyní Údolní ulici č. 17),
v továrně obnovili výrobu a založili firmu Brünner Emailgeschirr und Blechwaren Fabrik Brauchbar et Gottlieb vorm. Heinrich Czerwinkas Witwe und Sohn, který byla zapsána do obchodního rejstříku 1881,
v roce 1889 přistoupil do firmy jako společník mladší bratr Rudolf Gottlieb,
název firmy byl změněn na Brünner Emailgeschirr, Eisen- und Blechwaren Fabrik Brüder Fottlieb und Brachbar, který byl užíván až do roku 1939,
majitelé postavili novou továrnu v ulici Na Poříčí (dnes Poříčí) č. 1/3 v místech bývalé pily a skladiště odpadků z blízkých koželužen (pozemky byly zakoupeny v roce 1889) - firma se zaměřila na výrobu smaltovaného bílého zboží s jednoduchým dekorem,
roku 1915 společník Wilhelm Brauchbar z firmy vystoupil (název zůstal nezměněn),
v roce 1919 do firmy vstoupili syn Adolf a synovec Herbert (syn mladšího bratra Rudolfa)

v době 1. světové a první republiky firma vyráběla vojenskou techniku a spolupracovala postupně jak s brněnskou Zbrojovkou, tak s plzeňskými Škodovými závody,
ještě v roce 1938 majitelé (Adolf a Herbert Gottliebovi) začali jednat o prodeji firmy, kterou se na poslední chvíli podařilo prodat firmě J. Ottahal a syn, a. s. se sídlem v Olomouci


hrob

Židovský hřbitov, řada 2, hrob 9, sekce 23Aosoby

Wilhelm Brauchbar
společník firmy Herbert Gottlieb
společník firmy - synovec


partneři

Marie Gottliebová (Löwensteinová)
sňatek: 1883 ve Znojmě


děti

Adolf Gottlieb
současně společník rodinné firmy Alice Löw-Beer (Gottlieb)
Ernst Gottlieb


sourozenci

Rudolf Gottlieb
současně i zakladatel rodinné firmy


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Jord


Aktualizováno: 02. 04. 2022