Internetová encyklopedie dějin Brna

Adolf Gottlieb

  Adolf Gottlieb


  • * 5.9.1884 Brno – † po 1949 Brazílie?


  • podnikatel ve výrobě smaltovaného a plechového zboží


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Brazílie


  • vzdělání

   studoval chemii


  • zaměstnání

   v letech 1919 až 1938 byl společníkem firmy Bratří Gottliebové a Brauchbar,
   v roce 1935 založil v Brně, Rybářské ulici č. 41 firmu Sichel-, Sensen- und Hammerwerk Gottlieb et Comp. (česky Výroba srpů, kos a kovaného zboží po továrnicku Gottlieb a spol.), jejímiž veřejnými společníky byli bratranec Herbert Gottlieb a Ludvík a Dezider Kestnerové z Bratislavy,
   roku 1936 byla firma zapsána u Zemského soudu v Brně do rejstříku pro společnosti,
   později byla výroba rozšířena o tzv. zpruhožíně

   po okupaci republiky v roce 1939 byla firma Gottlieb a spol. jako židovský majetek arizována,
   po osvobození v roce 1945 byla do firem dosazena národní správa a výroba kovových žíní převedena do Technolenu, n. p., Lomnice nad Popelkou a výroba kos a srpů do Spojených oceláren, n. p. Kladno, a závod přesunut do Rybářské ulice č. 57,
   v roce 1951 byla firma z moci úřední vymazána z obchodního rejstříku


  • poznámky

   před příchodem nacistů se Adolfu Gottliebovi podařilo s rodinou odjet do Brazílie a již se nevrátil; v roce 1949 získal tamní občanství


  • prameny, literatura


  • osoby

   Herbert Gottlieb
   společník firmy - bratranec Rudolf Gottlieb
   společník firmy - strýc


  • partneři

   Dora Gottliebová (Ornsteinová)
   sňatek: 1919 v Brně


  • děti

   Otto Richard Gottlieb
   Felix Gottlieb
   Marie Gottliebová
   Robert Gottlieb


  • rodiče

   Ignaz Gottlieb
   Marie Gottliebová (Löwensteinová)


  • sourozenci

   Alice Löw-Beer (Gottlieb)
   Ernst Gottlieb


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 18. 01. 2019