prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc.

* 11.5.1924 Košice – † 26.11.2015


emeritní profesor Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

Brno, Jiráskova 12 (1948)


vzdělání

reálné gymnázium Brno-Husovice (1943 maturita),
1945–1949 FF MU v Brně - obory hudební věda, historie, folkloristika a etnografie (1949 titul PhDr., 1964 titul docent, 1972 jmenován profesorem, 1990 emeritním profesorem)


jiné pocty

Stříbrná medaile Masarykovy univerzity v Brně (24. 11. 2014)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1943–1945 totálně nasazen u filiálek říšskoněmeckých firem v Kuřimi, Brně a Rájci-Jestřebí,
1947–1950 Státní ústav pro lidovou píseň v Brně,
Armádní soubor Víta Nejedlého v Praze (hudební lektorát),
Vyšší hudební škola v Kroměříži (výuka dějin hudby, estetiky a folkloristiky),
1954–1963 JAMU v Brně (odborný asistent na hudební fakultě, později proděkan),
od roku 1963 FF MU v Brně (odborný asistent katedry hudební vědy a dějin umění, později vedoucí katedry)
od roku 1990 FF MU v Brně (externí pedagog)


odborné a zájmové organizace

Mezinárodní hudební festival v Brně (1968–1995 předseda muzikologické komise, 1976–1990 předseda výboru),
Ediční rada souborného kritického vydání hudebního díla Leoše Janáčka (1976–1990 předseda, od roku 1994 čestný člen)


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Profesor Jiří Vysloužil zemřel"


osobyhub


Aktualizováno: 22. 02. 2022