Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Vysloužil

  prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc.


  • * 11.5.1924 Košice – † 26.11.2015


  • emeritní profesor Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity


  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • bydliště

   Brno, Jiráskova 12 (1948)


  • vzdělání

   reálné gymnázium Brno-Husovice (1943 maturita),
   1945-1949 FF MU v Brně -  obory hudební věda, historie, folkloristika a etnografie (1949 titul PhDr., 1964 titul docent, 1972 jmenován profesorem, 1990 emeritním profesorem)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1943–1945 totálně nasazen u filiálek říšskoněmeckých firem v Kuřimi, Brně a Rájci-Jestřebí,
   1947–1950 Státní ústav pro lidovou píseň v Brně,
   Armádní soubor Víta Nejedlého v Praze ( hudební lektorát),
   Vyšší hudební škola v Kroměříži ( výuka dějin hudby, estetiky a folkloristiky),
   1954–1963 JAMU v Brně (odborný asistent na hudební fakultě, později proděkan),
   od roku 1963 FF MU v Brně (odborný asistent katedry hudební vědy a dějin umění, později vedoucí katedry)
   od roku 1990 FF MU v Brně (externí pedagog)

  • odborné a zájmové organizace

   Mezinárodní hudební festival v Brně (1968–1995 předseda muzikologické komise, 1976–1990 předseda výboru),
   Ediční rada souborného kritického vydání hudebního díla Leoše Janáčka (1976–1990 předseda, od roku 1994 čestný člen)


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Profesor Jiří Vysloužil zemřel"


  • rodiče

   Cyril Vysloužil
   Marie Vysloužilová (Dohaničová)


  • související odkazy

   Jiří Vysloužil na webu Ústavu hudební vědy


  • autor

   hub


Aktualizováno: 06. 05. 2020