JUDr. Václav Robert Kounic, dr. h. c.

* 26.9.1848 Drážďany – † 14.10.1913 Uherský Brod


politik, mecenáš brněnských vysokoškoláků
dítě osobnosti: Eleonora Voračická


šlechtický titul

hrabě


zajímavé okolnosti

Jako poslanec se zasazoval za osmihodinovou pracovní dobu pro dělníky, rovný přístup žen ke vzdělání, zrovnoprávnění češtiny s němčinou na Karlo-Ferdinandově univerzitě.
U příležitosti sňatku s Josefínou Horovou věnoval 12. 5. 1908 svůj brněnský palác pro potřeby vysokoškolských studentů (nyní rektorát a menza MU na Moravském náměstí) a založil nadaci pro vybudování studentských kolejí (Kounicovy koleje). Pro své sociální smýšlení býval nazýván "rudý hrabě".


vzdělání

k maturitě jej připravil učitel Ferdinand Schulz,
práva studoval na univerzitě v Praze a ve Vídni (1873 titul JUDr.),
mimořádný posluchač vyšší hospodářské školy v Táboře


čestný doktorát

ČVŠT v Brně (1909)


vyznamenání a pocty

Komandérský kříž řádu Leopoldova


jiné pocty

u příležitosti 10. výročí úmrtí byla v roce 1923 odhalena v Uherském Brodě na Panském domě, kde V. Kounic zemřel, pamětní deska (znovu odhalena byla 10. 10. 1948),
dne 1. 12. 1994 byla v předzahrádce rektorátu MU na rohu Moravského náměstí a Brandlovy ulice slavnostně odhalena jeho busta,
jeho jméno je uvedeno na tzv. Velkých schodech (historické dominantě města propojující centrum Uherského Brodu s vlakovým nádražím)


zaměstnání

1883 poslanec zemského sněmu,
v letech 1885 a 1891 zvolen poslancem říšské rady za stranu svobodomyslnou (mladočeši),
v roce 1897 se ujal správy Slavkovského panství


hrob

v Praze na Malvazinkách


pojmenováno

Brno:
- Kounicovy koleje
- Kounicův palác


poznámky

Narodil se jako desáté dítě.
Sestra jeho první ženy Josefíny Čermákové byla manželkou hudebního skladatele Antonína Dvořáka, s nímž Kounic často pobýval na zámečku Vysoká u Příbrami.pojmenované ulice

Kounicova (Ponava, Veveří, Žabovřesky)osoby

Josef Klír
přítel


partneři

Josefína Kounicová (Čermáková)
sňatek: 26. 11. 1877 ve Vysoké u Příbrami Josefina Kounicová (Horová)
sňatek: 12. 5. 1908
osoba na objektech

V. Kounic
pamětní deska: Králova 45/01 V. Kounic
busta: Moravské náměstí 9/01


stavby

Kaunicovy studentské koleje
Králova 45/643
mecenáš a iniciátor stavby
Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9/617
budovu věnoval v den svého sňatku 12. 5. 1908 Spolku Kounicových kolejí českých vysokých škol v Brně jako ubytovnu pro nemajetné studenty české techniky


události

24. 5. 1925
Oslavy 25. výročí založení české techniky a oficiální předání budovy Kounicových kolejí do užívání
mecenáš a iniciátor stavby kolejí
12. 5. 1908
Sňatek JUDr. Václava hraběte z Kounic s Josefínou Horovou a založení spolku Kounicovy studentské koleje
politik, mecenáš brněnských studentů


Čoup


Aktualizováno: 12. 10. 2022