Internetová encyklopedie dějin Brna

Siegmund Feldhendler

  Siegmund Feldhendler


  • * 7.4.1866 Brno – † 29.5.1917 Brno


  • podnikatel ve vlnařství


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zaměstnání

   v roce 1905 požádal jako židovský obchodník v Brně s veřejným společníkem Bennem Tugendhatem (též zdejším obchodníkem) Zemský soud v Brně o zápis firmy S. Feldhendler et Comp. do obchodního rejstříku pro společnosti - předmětem podnikání bylo třídění hadrů, trhání umělé vlny a tovární provoz přádelny vlny v Brně, Nová (nyní Lidická) ulice č. 59,
   po úmrtí Siegmunda Feldhendlera vstoupila roku 1917 do firmy jako veřejná společnice vdova a univerzální dědička Helena Feldhendlerová, která již v roce 1923 z firmy vystoupila,
   firma byla dále provozována rodinou Tugendhatů, když se v ní veřejnými společníky stali v roce 1923 Fritz a 1927 Hans Tugendhat, a to pod původním názvem S. Feldhendler et Comp.

   po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek zabavena a arizována,
   po osvobození Československa v roce 1945 byla ve firmě považované za německý majetek zavedena národní správa,
   roku 1946 byla provedena likvidace firmy v Lidické ulici č. 59, jejíž stroje a zařízení byly předány Moravskoslezským vlnařským závodům, n. p., Brno


  • prameny, literatura


  • osoby

   Benno Tugendhat
   společník firmy


  • partneři

   Helena Feldhendlerová (Löwová)
   sňatek: 1893 v Brně


  • děti

   Heinrich Feldhendler
   Annie Weiserová (Feldendlerová)


  • rodiče

   Heinrich Feldhendler
   Theresie Feldhendler (Löw-Beer)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 10. 10. 2019