Viktor Georg Kafka

* 21.8.1894 Brno – † po 18.4.1942 Rejowiec (Polsko)


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Berthold Kafka


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Brno, třída Legionářů 4,
Olšany, okres Vyškov (poslední bydliště před transportem)


zaměstnání

obchodník v Brně


poznámky

deportován z Brna 4. 4. 1942 transportem Ah-57 do Terezína, odtud dne 18. 4. 1942 transportem Ap-368 do Rejowiec, zahynul


prameny, literatura

partneři

Emma Kafková (Meilerová, rozloučená Friedová)
sňatek: 7. 4. 1923, Brno (Městská rada)
ulice

třída Legionářů
bydliště doložené v roce 1923 (dnes třída kpt. Jaroše)


události

4. 4. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením Ah
v transportu měl číslo 57


Jord, Menš


Aktualizováno: 17. 01. 2016