Heinrich Kafka

* 6.1.1814 Vodňany (okres Strakonice) – † 1.4.1895 Brno


velkoobchodník a průmyslník ve vlnařství


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Roku 1850 koupil za 58 000 zlatých od stavebního podnikatele Franze Kleina a jeho manželky dva domy čp. 30 a 31 se zahradou a skleníky na brněnském předměstí Kožená (nyní část Koliště).
Roku 1852 se zasloužil o vybudování Židovského hřbitova v Brně a je uveden na tamní pamětní desce.
V roce 1857, po obdržení továrního oprávnění, provozoval ve značném rozsahu vlnařskou výrobu. Zařadil se mezi přední výrobce ve městě. Zaměstnával kolem 500 až 700 dělníků a velkou část produkce vyvážel do zahraničí.


bydliště

Brno:
- předměstí Dolní Cejl (1837)
- Ledergasse 31
- Zollhausglacis 15
- Kiosk 11
- Strassengasse 36


vyznamenání a pocty

Zlatý záslužný kříž s korunou


zaměstnání

1827–1830 židovský obchodník v obchodě s manufakturním zbožím I. L. Zannera v Praze,
1830–1831 obchodvedoucí v privil. brněnské továrně na sukna Moritze Schwarze a působil rovněž jako koncesionář pro řadu velkoobchodů z Vídně, Liberce a severní Itálie, pro něž nakupoval vlněné zboží vyráběné v Brně,
v roce 1850 požádal o udělení velkoobchodního oprávnění k obchodu s manufakturním zbožím pro Brno, neboť obchodoval se zahraničními obchodními domy ve Vídni, Liberci, Veroně, Florencii a Terstu již třináct let,
patřil k nejvýznamnějším obchodníkům s vlněným zbožím v Brně a jeho zásluhy o odbyt zboží na zahraničních trzích byly nezpochybnitelné,
roku 1852 obdržel všeobecné velkoobchodní oprávnění, přičemž mu bylo uznáno za dostatečné jeho obchodní vzdělání

protože chtěl podnikat ve vlnařství, v roce 1857 se spojil na základě společenské smlouvy s tichým společníkem Johannem Blasym (ten měl již roku 1847 uděleno oprávnění ke tkalcovství) a požádal místodržitelství o udělení jednoduchého továrního oprávnění k výrobě vlněného zboží pro Brno - výrobu provozoval v Zábrdovicích /nyní část Brna), částečně v prostorách domů čp. 33 a 34 pronajatých na osm let od Brünner Spinnfabrikgesellschaft a vedle stojící čtyřpodlažní budově čp. 35, pronajaté od Leopolda Haupta, ve dvou tkalcovských sálech bylo možno postavit po 50 stavech a podnikatel měl na počátku dostatečnou zásobu vlny v ceně 50 000 zl.,
firma byla vedena pod názvem Heinrich Kafka a roku 1863 byla udělena prokura tichému společníkovi Johannu Blasymu, což bylo zapsáno do obchodního rejstříku,
v roce 1869 požádal místodržitelství o udělení oprávnění používat k označování svých výrobků císařského orla ve štítě a pečeti a označení c.k. privil. továrna pro svou firmu,
svou žádost podpořil úspěchy (módních látek) na světových výstavách v roce1862 v Londýně a roku 1867 v Paříži

v roce 1870 se stal společníkem Julia Poppera ve firmě Kafka a Popper v Brně, firma byla roku 1874 zapsána pod názvem Heinrich Kafka, Cejl č. 69 do obchodního rejstříku, přičemž prokura byla udělena Juliu Popperovi a Eduardu Kafkovi
od roku 1856 se podílel jako akcionář a společník na provozu cukrovaru Aktiengesellschaft der. k.k. priv. Mödritzer Zuckerfabrik v Modřicích (okr. Brno-venkov)


odborné a zájmové organizace

1869–1873 člen správní rady K. K. priv. Wollwaren-Industrie Gesellschaft v Brně


hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 1, řada 1, sekce 1D


poznámky

pohřeb se konal 3. 4. 1895osoby

Julius (Jules) Jonas Popper
společník firmy


partneři

Karoline Kafková (Pollaková)
(první manželka) Emma Kafková (Deutschová)
(druhá manželka)ulice

Ledergasse - Kožní ulice
bydliště doložené v roce 1857 (dnes Koliště) Franzensglacis + Carlsglacis (též Karlsglacis) + Theresienglacis + Zollhausglacis (Františkovo + Karlovo + Tereziino + Celní Koliště)
bydliště doložené v roce 1870 (dnes Koliště) Lažanskýplatz + Am Kiosk (Lažanského náměstí + Na kiosku)
bydliště doložené v roce 1880 (dnes Moravské náměstí) Strassengasse
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Hybešova)


osoba na objektech

založení hřbitova
pamětní deska: Nezamyslova 27/01


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


události

17. 6. 1885
Velká stávka brněnských texilních dělníků
také v jeho továrně probíhala stávka


Jord


Aktualizováno: 20. 04. 2022