Internetová encyklopedie dějin Brna

Heinrich Kafka

  Heinrich Kafka


  • * 29.12.1813 Vodňany (okres Strakonice) – † 1.4.1895 Brno


  • velkoobchodník a průmyslník ve vlnařství


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Roku 1850 koupil za 58 000 zlatých od stavebního podnikatele Franze Kleina a jeho manželky dva domy čp. 30 a 31 se zahradou a skleníky na brněnském předměstí Kožená (nyní část Koliště).
   Roku 1852 se zasloužil o vybudování židovského hřbitova v Brně a je uveden na tamní pamětní desce.
   V roce 1857, po obdržení továrního oprávnění, provozoval ve značném rozsahu vlnařskou výrobu. Zařadil se mezi přední výrobce ve městě. Zaměstnával kolem 500 až 700 dělníků a velkou část produkce vyvážel do zahraničí.


  • bydliště

   Brno, předměstí Dolní Cejl (1837)


  • vyznamenání a pocty

   Zlatý záslužný kříž s korunou


  • zaměstnání

   1827–1830 židovský obchodník v obchodě s manufakturním zbožím I. L. Zannera v Praze,
   1830–1831 obchodvedoucí v privil. brněnské továrně na sukna Moritze Schwarze a působil rovněž jako koncesionář pro řadu velkoobchodů z Vídně, Liberce a severní Itálie, pro něž nakupoval vlněné zboží vyráběné v Brně,
   v roce 1850 požádal o udělení velkoobchodního oprávnění k obchodu s manufakturním zbožím pro Brno, neboť obchodoval se zahraničními obchodními domy ve Vídni, Liberci, Veroně, Florencii a Terstu již třináct let,
   patřil k nejvýznamnějším obchodníkům s vlněným zbožím v Brně a jeho zásluhy o odbyt zboží na zahraničních trzích byly nezpochybnitelné,
   roku 1852 obdržel všeobecné velkoobchodní oprávnění, přičemž mu bylo uznáno za dostatečné jeho obchodní vzdělání

   protože chtěl podnikat ve vlnařství, v roce 1857 se spojil na základě společenské smlouvy s tichým společníkem Johannem Blasym (ten měl již roku 1847 uděleno oprávnění ke tkalcovství) a požádal místodržitelství o udělení jednoduchého továrního oprávnění k výrobě vlněného zboží pro Brno - výrobu provozoval v Zábrdovicích /nyní část Brna), částečně v prostorách domů čp. 33 a 34 pronajatých na osm let od Brünner Spinnfabrikgesellschaft a vedle stojící čtyřpodlažní budově čp. 35, pronajaté od Leopolda Haupta, ve dvou tkalcovských sálech bylo možno postavit po 50 stavech a podnikatel měl na počátku dostatečnou zásobu vlny v ceně 50 000 zl., 
   firma byla vedena pod názvem Heinrich Kafka a roku 1863 byla udělena prokura tichému společníkovi Johannu Blasymu, což bylo zapsáno do obchodního rejstříku,
   v roce 1869 požádal místodržitelství o udělení oprávnění používat k označování svých výrobků císařského orla ve štítě a pečeti a označení c.k. privil. továrna pro svou firmu,
   svou žádost podpořil úspěchy (módních látek) na světových výstavách v roce1862 v Londýně a roku 1867 v Paříži

   v roce 1870 se stal společníkem Julia Poppera ve firmě Kafka a Popper v Brně, firma byla roku 1874 zapsána pod názvem Heinrich Kafka, Cejl č. 69 do obchodního rejstříku, přičemž prokura byla udělena Juliu Popperovi a Eduardu Kafkovi
   od roku 1856 se podílel jako akcionář a společník na provozu cukrovaru Aktiengesellschaft der. k.k. priv. Mödritzer Zuckerfabrik v Modřicích (okr. Brno-venkov)

  • odborné a zájmové organizace

   1869–1873 člen správní rady K. K. priv. Wollwaren-Industrie Gesellschaft v Brně


  • hrob

   Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 1, řada 1, sekce 1D


  • poznámky

   pohřeb se konal 3. 4. 1895


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Julius (Jules) Jonas Popper
   společník firmy


  • partneři

   Karoline Kafková (Pollaková)
   (první manželka) Emma Kafková (Deutschová)
   (druhá manželka)


  • děti

   Adolf Kafka
   Bertha Kafková
   Johanna Pollackova (Kafková)
   Ernst Kafka
   Laura Klingerová (Kafková)

   další děti (7)...


  • osoba na objektech

   založení hřbitova
   pamětní deska: Nezamyslova 27/01


  • stavby

   Židovský hřbitov
   Nezamyslova 27/395
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 25. 06. 2019