Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludmila Alžběta Arnoštka Urbanová

  Ludmila Alžběta Arnoštka Urbanová


  • * 31.12.1896 Brno – † po 1948?


  • podnikatelka v papírnictví


  • rodné jméno

   Janoušková

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zaměstnání

   v roce 1934 požádala o udělení živnostenského listu na výrobu vlnité lepenky, který od magistrátu města Brna obdržela,
   roku 1936 byla její firma L. Urbanová, výroba vlnité lepenky v Brně, zapsaná do obchodního rejstříku,
   sídlo společnosti bylo v Brně, Cihlářská ulice č. 15,
   v roce 1936 byla prokura firmy udělena manželovi Aloisi Miroslavu Urbanovi

   po okupaci Československa a úmrtí manžela se stala majitelkou jeho firmy A. Urban, zabývající se velkoobchodem s papírem,
   v roce 1940 musely být obě firmy z nařízení protektorátních úřadů zapsány také německy,
   roku 1944 byl název firmy L. Urbanová upraven na tovární výroba a prodej vlnité lepenky,
   roku 1947 firma zaměstnávala kolem deseti zaměstnanců

   po únoru 1948 byla firma Ludmily Urbanové dána nejprve pod národní správu a správcem byly jmenovány Moravské papírny, n. p. Jindřichov,
   v létě 1948 byla majetková podstata začleněna nejdříve do Moravskoslezských papíren, n. p. Šumperk, o rok později do Předklášterských papíren, n. p. Předklášteří jako závod


  • prameny, literatura


  • partneři

   Alois Miroslav Urban
   sňatek: 1922 v Brně


  • děti

   Helena Marie Urbanová


  • rodiče

   Josef Janoušek
   Alžběta Janoušková (Foltánková)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 29. 02. 2020