Franz Josef Neumann

* 1710 Brno – † 1760 Brno


překladatel, písař (Fracturschreiber) a tiskař


národnost

německá


nej...

Morava: jediný knihtiskař na Moravě s povolením tisku židovských knih


zajímavé okolnosti

nebyl vyučeným tiskařem


bydliště

Brno, Orlí 3


měšťan od

1737


vzdělání

základní a praxe v písařství


dílo

dochováno 12 židovských tisků z let 1755–1760


zaměstnání

původně překladatel z hebrejštiny do němčiny, pak písař a knihtiskař


poznámky

Neumann založil své knihtiskařství na základě privilegia, které dostal 24. 11. 1751 na 10 let výhradního tisku židovských spisu pro Moravu a rakouskou část Slezska, aby byla lepší kontrola nad židovskými publikacemi, do té doby jen dováženými ze zahraničí. Mohl si vybrat Olomouc nebo Brno, zvolil Brno.
Po celou dobu působení Neumannovy tiskárny v Brně však tiskárna narážela na potíže jak v době, kdy ji vedla po něm jeho vdova Anna Františka Neumannová v letech 1760– 1780, tak i po jejím rozdělení na část německou a židovskou, vedenou jejími syny Josefem Františkem Neumannem (od roku 1777) a Josefem Karlem Neumannem (od 1779). I přes finanční pomoc čtyř mužů (Josefa Rossmanna, kavárníka, Josefa Strassmanna, knihaře, Franze Komárka, řezníka a Leopolda Hallera, knihkupce se ji nepodařilo zachránit a obě skončily v dražbě.
Její německo-latinskou část koupil při ní 7. 8. 1815 Jan Nepomuk Gastl za 3.000 zl. a vtělil ji do svého podniku. Židovskou tiskáru získala 10. 6. 1816 k. k. Mährisch-Schlesische Agricultur-Gesellschaft za 5.800 zlatých.

ulice

Orlí
bydliště


související odkazy

Fl


Aktualizováno: 27. 06. 2019