Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Hökl

  doc. MVDr. et RNDr. Jan Hökl, laureát státní ceny in memoriam


  • * 14.5.1907 Brno – † 15.2.1951 Brno


  • docent Vysoké školy veterinární a odborník na hygienu a technologii potravin


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1938 obdržel stipendium na École Nationale Vétérinaire v Maisons Alfortu, které však odmítl vzhledem k mnichovské dohodě


  • vzdělání

   obecná menšinová škola v Horních Heršpicích na Kšírově ulici,
   reálka na Křenové ulici (1925 maturita),
   1931 promoce na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně,
   1936 doktor přírodních věd na MU Brno,
   1938 vysoké učení technické v Brně diplom potravního experta,
   1946 jmenován docentem

  • jiné pocty

   laureát státní ceny


  • dílo

   - Hygiena potravin 2, Mléko a mléčné výrobky. Praha 1962.

   - Hygiene der Milch und Milcherzeugnisse. Jena 1965.

   - Masové konservy. Praha 1954 (spoluautor Jaromír Lát).

   - Postup při prohlídce jatečných zvířat a masa na jatkách. Praha 1953, Praha 1954 (dotisk).

   - Škody na mase a živočišných surovinách při zpracování zvířat na jatkách. Praha 1951 (spoluautor Zdeněk Matyáš), Praha 1952 (2. upravené vydání).

   - Technologie potravin. Praha 1952.

   - Technologie a hygiena střev.

   - Zpracování skotu.

   - Mléko a výrobky z něho jako příčina nemocí.


  • zaměstnání

   1927 výpomocný asistent na VŠZv.,
   1938 vedoucí Biologického ústavu firmy Baťa,
   1941 přednosta Ústavu pro zkoumání potravin města Zlína,
   1946 přednosta Ústavu pro hygienu a technologii potravin

  • odborné a zájmové organizace

   Československá akademie zemědělská


  • pojmenováno

   u příležitosti 100. výročí narození byla v areálu VFU Brno pojmenována původní budova Výzkumného ústavu masa a ryb Pavilonem doc. Hökla


  • obrazy

   img6273.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Rudolf Böhm
   spolupracovník


  • partneři

   Růžena Höklová (Kašparová)
   sňatek: 23. 7. 1938


  • ulice

   Střední
   bydliště - přesná adresa je Střední 17 (dříve Vnitřní) Vodova
   zde bydlel po návratu ze Zlína (1945)


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Zatl


Aktualizováno: 11. 02. 2018

Jan Hökl