doc. MVDr. et RNDr. Jan Hökl

* 14.5.1907 Brno – † 15.2.1951 Brno


docent Vysoké školy veterinární a odborník na hygienu a technologii potravin; laureát státní ceny in memoriam


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

v roce 1938 obdržel stipendium na École Nationale Vétérinaire v Maisons Alfortu, které však odmítl vzhledem k mnichovské dohodě


bydliště

Brno-Královo Pole, Vodova 46


vzdělání

obecná menšinová škola v Horních Heršpicích na Kšírově ulici,
reálka na Křenové ulici (1925 maturita),
1931 promoce na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně,
1936 doktor přírodních věd na MU Brno,
1938 vysoké učení technické v Brně diplom potravního experta,
1946 jmenován docentem


jiné pocty

laureát státní ceny


dílo

zobrazit


zaměstnání

1927 výpomocný asistent na VŠZv.,
1938 vedoucí Biologického ústavu firmy Baťa,
1941 přednosta Ústavu pro zkoumání potravin města Zlína,
1946 přednosta Ústavu pro hygienu a technologii potravin


odborné a zájmové organizace

Československá akademie zemědělská


hrob

pojmenováno

u příležitosti 100. výročí narození byla v areálu VFU Brno pojmenována původní budova Výzkumného ústavu masa a ryb Pavilonem doc. Höklaprameny, literatura

osoby

Rudolf Böhm
spolupracovník


partneři

Růžena Höklová (Kašparová)
sňatek: 23. 7. 1938


ulice

Střední
bydliště - přesná adresa je Střední 17 (dříve Vnitřní) Vodova
bydliště po návratu ze Zlína (1945)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Zatl


Aktualizováno: 03. 03. 2022