Zdenka Wiedermannová-Motyčková

* 17.4.1868 Náklo (okres Olomouc) – † 16.10.1915 Brno


učitelka, redaktorka a propagátorka ženského vzdělávání


rodné jméno

Wiedermannová


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Od roku 1908 žila s pokrokovým učitelským pracovníkem Vincencem Motyčkou. Protože byl rozloučený, konzistoř mu nedovolila druhý sňatek. Wiedermannová si přidala po svém partnerovi jméno Motyčková, i když nebyli oddáni; vychovávala s ním jeho dvě děti.
Konzervativci v jejím okolí ji donutili vzdát se funkcí v Dívčí akademii, i když všichni věděli, že na ní leží nejvíce přípravné práce k otevření dívčího gymnázia na Moravě.


příčina úmrtí

srdeční vadavzdělání

řádový učitelský ústav v Olomouci


zaměstnání

učitelka (mj. v Přerově a Brně),
redaktorka (v době úmrtí)


odborné a zájmové organizace

Jednota učitelek moravských (1902, starostka),
Dívčí akademie v Brně (1903, jednatelka),
Ženská revue (po roce 1908 redaktorka),
Právo ženy (časopis založila v roce 1910),
Zemská organizace pokrokových žen moravských (založila ji v roce 1910)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 64, hrob č. 308 (kamenný náhrobek s portrétní polopostavou na podstavci vytvořil ve 20. letech 20. století sochař Julius Pelikán)


poznámky

Náhrobek Z. Wiedermannové je dílem Julia Pelikána, realizovala hořická umělecká škola. Do hrobu byly později uloženy urny s popelem její sestry Ludmily Konečné a švagra Aloise Konečného.
(Údaje z osobního života Z. Wiedermannové doplnila 27. 5. 2007 paní Eva Uhrová, děkujeme.)osoby

Julius Pelikán
autor náhrobku s portrétní polopostavou na hrobě Jindřiška Wurmová
spolupracovnice


partneři

Vincenc (Čeněk) Motyčka
sňatek: nebyli oddáni, spolu žili od roku 1908sourozenci

Ludmila Konečná (Wiedermannová)
psaní rodného příjmení vychází z podoby, kterou důsledně používal vlastenecky zaměřený otec


ulice

Trautenbergergasse - Trautenbergerova
bydliště a místo úmrtí (dnes Opletalova)osoba na objektech

Z. Wiedermannová-Motyčková
pamětní deska: Mendlovo náměstí 4/01 první české dívčí reálné gymnázium v Brně
pamětní deska: Mendlovo náměstí 4/02


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

25. 10. 1925
Odhalení pamětní desky Zdeňky Wiedermannové 19. 2. 1902
Ustavující valná hromada Jednoty učitelek moravských


Menš


Aktualizováno: 11. 01. 2020