Internetová encyklopedie dějin Brna

Andreas Eberhardt Girod

  Andreas Eberhardt Girod


  • * 1675 Cáchy (nedaleko Bodamského jezera) – † 1755–1763 Brno


  • moravský zemský chirurg, první provozovatel dopravy nosítky v Brně


  • bydliště

   Brno, náměstí Svobody


  • zaměstnání

   ranhojič, 1708 městský chirurg v Brně,
   1715 moravský zemský chirurg


  • poznámky

   Otec Johan Kaspar Girod pocházel z Nancy, odkud odešel do švábského hrabství Nellenburg po zabrání Lotrinska vojskem francouzského krále Ludvíka XIV. Starší syn Franz Maxmilián byl určen pro vojenskou kariéru, mladší Andreas Eberhard se stal ranhojičem.
   V roce 1702 prodal rodový majetek v Lotrinsku a odešel na Moravu. V roce 1708 je uváděn v Brně jako městský chirurg, 1715 byl jmenován moravským zemským chirurgem s ročním platem 100 zlatých, od roku 1708 až do své smrti provozoval nosítkovou dopravu v Brně k všeobecné spokojenosti, pak přešla všechna získaná privilegia k této přepravě na jeho druhou manželku Terezii, rozenou Adolphovou, protože jeho dcery z druhého manželství už rovněž nežily.
   O právo provozovat nosítka se začala zajímat Girodova dcera z prvního manželství Anna Walburga, provdaná Haschová, ale spor skončil neúspěchem pro obě strany (dvorským dekretem ze 6. dubna 1776 bylo rozhodnuto, že privilegium se vztahovalo na konkrétní osoby, z nichž v té době už žádná nežila). Další Girodovi potomci už nemohli na provozování této dopravy uplatňovat žádný nárok.


  • obrazy

   img10803.jpg


  • prameny, literatura

   článek ve sborníku nebo kapitola v knize
   "Veřejná doprava nosítky v Brně"


  • ulice

   náměstí Svobody
   bydliště


  • události

   20. 7. 1708
   Udělení oprávnění k provozování dopravy nosítky v Brně
   provozovatel nosítkové dopravy


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Los


Aktualizováno: 20. 07. 2018

Peiter van Roy, Portrét A.E. Giroda, 1718, olej na plátně, 90x73. Franz Anton Maulbertsch und sein Umkreis in Mähren. Ausgewählte Werke aus tschechischen Sammlungen. Ausstellungsführer. Langenargen am Bodensee 2006, s. 59. Katalogové heslo s. 31,...