JUDr. Ignaz Fischer

* 21.1.1906 Mikulov (okres Břeclav)


válka a odboj 1938–1945; politický vězeň


bydliště

Mikulov, Stadplatz 30 (rodný dům),
Brno-Líšeň, Podhorní 2


vzdělání

gymnázium v Mikulově,
Právnická fakulta Německé univerzity v Praze (1927 – 4. 2. 1933, studia zahájil v Brně)


zaměstnání

advokát


poznámky

Dne 15. 4. 1939 umístěn v 11.45 hodin z příkazu referátu II B brněnského gestapa ve věznici policejního ředitelství v Brně do cely číslo 4, jako příčina uvěznění uvedeno, že je funkcionářem Rote Wehr. 18. 4. 1939 jej převzal komisař Mussgay a předal na Špilberk.
Označení Rote Wehr (zde v dehonestujícím smyslu -Menš) značí organizaci Republikanische Wehr, brannou organizaci německé sociální demokracie, založenou ve 30. letech 20. století v čs. pohraničí. Příslušníci RW měli původně chránit schůze své strany, ale postupně znemožňovali tajné noční srazy henleinovců, rozbíjeli jejich veřejné schůze atp. Na Mikulovsku došlo v roce 1937 k vytvoření vojensky vycvičeného oddílu 150 mužů, v jeho čele stál v září 1938 sociální demokrat Karl Windisch.
Oddíl aktivně podpořil mobilizaci čs. armády v květnu 1938, účastnil se řady antifašistických manifestací v brněnském kraji (nejznámější je jejich vystoupení 7. 8. 1938 v Líšni). Při zářijové mobilizace byl oddíl vojensky vyzbrojen a začleněn jako samostatná jednotka v rámci mikulovské vojenské posádky a podílel se na obraně čs. pohraničí.
Po Mnichovu se spolu s čs. jednotkami a příslušníky SOS dne 8. 10. 1938 stáhli do vnitrozemí a v Holasicích vykonávali ještě dva týdny strážní službu na nové státní hranici.
Vedení německé sociální demokracie organizaci rozpustilo 2. 3. 1939. Někteří mikulovští členové RW našli již předtím ubytování v Brně-Líšni, později ve Vysokých Popovicích. Odtud dne 13. 4. 1939 odvezlo gestapo na brněnský Špilberk 30 mužů (z nich 10 později zahynulo v koncentračních táborech). O den později následovalo zatčení dalších dvou členů, kteří zůstali bydlet v Líšni, jedním z nich byl dr. Fischer. Ty umístili do věznice policejního ředitelství v Brně a na Špilberk dopravili o několik dní později.
sourozenci

Franz Fischer
jedno z dvojčat


ulice

Podhorní
bydliště doložené v roce 1939


Menš


Aktualizováno: 11. 02. 2018