Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Januška

  Josef Januška


  • * 4.9.1823 Fryšták (okres Zlín) – † 16.12.1907 Brno


  • dvorní rada, kurátor, politik


  • pseudonym

   Januschka

  • šlechtický titul

   rytíř

  • šlechtický predikát

   von Januschka

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   měl velké zásluhy o zřízení české tiskárny v Brně


  • bydliště

   Fryšták u Holešova (rodiště),
   Lvov,
   Bystřice v Sedmihradsku (území dnešního Rumunska),
   Brno, Jodokstrasse - Joštova 3

  • čestný občan

   Valašské Klobouky (1884), Fryšták, Hevlín, Jaroslavice, Vyškov, Zbýšov


  • vzdělání

   obecná škola ve Fryštáku,
   studium u piaristů v Kroměříži,
   středoškolská studia ve Vídni,
   Právnická fakulta vídeňské univerzity

  • vyznamenání a pocty

   rytířský kříž Řádu Františka Josefa (1867),
   Řád železné koruny 3. třídy (1884),
   povýšen do rakouského rytířského stavu (1885),
   rytířský kříž řádu Leopoldova (1894)


  • dílo

   - Handbuch der Reichs- und Landesgesetze: Verordnungen und Vorschriften über das Volksschulwesen in Mähren, Brünn: K.k. mähr. Landesschulrath, 1883.
   - Pamětní spis v příčině rozmnožení národopisných sbírek moravského Františkova musea v Brně. Brno: Františkovo museum, 1898.


  • zaměstnání

   1845 koncipient ve státních službách,
   1850 politická kariéra v Sedmihradsku,
   1863 nastoupil na Moravské místodržitelství v Brně,
   1865 okresní představený v Jaroslavicích,
   1868 okresní hejtman ve Vyškově, později v Olomouci,
   1875 rada Moravského místodržitelství v Brně,
   1878–1886 člen Moravského zemského sněmu za města Boskovice a Jevíčko,
   1880–1890 administrativní referent zemské školní rady,
   1890 dvorní rada v Brně,
   1878–1896 zástupce vlády na moravském směnu,
   1895 udělen titul a hodnost viceprezidenta Moravského místodržitelství v Brně,
   referent zemské školní rady

  • odborné a zájmové organizace

   kurátor Františkova muzea v Brně (dnes MZM),
   kurátor Uměleckoprůmyslového muzea arcivévody Rainera v Brně (dnes UMPRUM)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 19, hrob č. 48–51


  • poznámky

   Josef Januška byl významnou osobností moravské i předlitavské politiky. Zasloužil se o vznik nového živnostenského řádu, zavedení nemocenského a sociálního pojištění a zakládání dělnických družstev.
   Působil také jako zprostředkovatel v zaměstnaneckých sporech v textilním průmyslu v Brně, v rámci moravského lidového školství se podílel na vydání příručky zákonů a nařízení (Verordnungen und Vorschriften über das Volksschulwesen in Mähren).
   Zasahoval také do mnoha oblastí kultury. Svého času působil ve významných kulturních institucích v Brně (Moravské zemské muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum arcivévody Rainera).
   Stal se čestným občanem mnoha měst a obcí jak na českém tak i německém území Moravy. Za svou životní činnost získal řadu vyznamenání ze strany místodržitelství i vojenských úřadů.


  • obrazy

   img18988.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Karolína Janušková (Filkeny)
   sňatek: 27. 2. 1854


  • děti

   Ludvík Januška
   Marie Janušková (Janušková)
   Karel Januška
   Pavlína Molínková (Janušková)


  • rodiče

   Josef Januška
   Terezie Matulová


  • sourozenci

   František Januška
   Jan Januška
   Anna Janušková
   Františka Jurčíková (Janušková)
   Mikuláš Januška


  • ulice

   Jodokstrasse - Joštova
   bydliště - dům čp. 3, domovské právo v Brně získal 31. 7. 1875


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   Čestní občané města


  • autor

   Dostálová, mát


Aktualizováno: 01. 11. 2017

fotografie získána z: Moravské zemské muzeum Brno, Etnografický ústav - kartony 52, 226