prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc.

* 30.6.1938 Hrotovice (okres Třebíč) – † 16.10.2015


lékař-patolog a onkolog, zakladatel oddělení onkologické patologie


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Otec A. Rejthara, známý a oblíbený veterinář, byl pro své kritické názory v 50. letech na „indexu“ a tak vedla pro jeho nejstaršího syna jediná cesta k možnosti studovat přes dlouhodobé brigády na státním statku.


vzdělání

jedenáctiletá střední škola v Třebíči (1956 maturita),
UJEP v Brně (studium Všeobecného lékařství dokončil v roce 1963)


dílo

Za svého nesmírně plodného života byl profesor Rejthar autorem či spoluautorem více než dvou set odborných publikací, včetně skript a učebnic.
Byl dlouholetým šéfredaktorem časopisu " Klinická onkologie".


zaměstnání

1956–1957 Ortopedická klinika FNUSA v Brně (praxe jako rentgenový laborant),
už během studia pracoval na I. patologicko-anatomickém ústavu FNUSA v Brně pod vedením Jaroslava Švejdy,
po promoci nastoupil na umístěnku na oddělení patologie v nemocnici v Mostě,
od roku 1967 I. patologicko-anatomický ústav FNUSA v Brně - napřed zde působil jako externí pedagog a postupně zřídil laboratoř nádorové imunologie a tkáňových kultur,
od roku 1983 Onkologický ústav v Brně (tehdejší Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie, nyní MOÚ v Brně), kde zbudoval oddělení onkologické patologie,
v 90. letech FN v Brně-Bohunicích, kde se podílel na založení oddělení patologie,
2001–2007 I. patologicko-anatomický ústav FNUSA v Brně (ve funkci přednosty),
po odchodu do důchodu působil jako konzultant a akreditační garant


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Vzpomínka na prof. MUDr. Aleše Rejthara, CSc."


osoby

Jaroslav Švejda
byl vedoucím A. Rejthara v patologicko-anatomickém ústavu


hub


Aktualizováno: 13. 11. 2020