Internetová encyklopedie dějin Brna

Aleš Rejthar

  prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc.


  • * 30.6.1938 Hrotovice – † 16.10.2015


  • lékař-patolog a onkolog, zakladatel oddělení onkologické patologie


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Otec A. Rejthara, známý a oblíbený veterinář, byl pro své kritické názory v 50. letech na "indexu" a tak vedla pro jeho nejstaršího syna jediná cesta k možnosti studovat přes dlouhodobé brigády na státním statku.


  • vzdělání

   jedenáctiletá střední škola v Třebíči (1956 maturita),
   UJEP v Brně (studium Všeobecného lékařství dokončil v roce 1963)


  • dílo

   Za svého nesmírně plodného života byl profesor Rejthar autorem či spoluautorem více než dvou set odborných publikací, včetně skript a učebnic.

   Byl dlouholetým šéfredaktorem časopisu " Klinická onkologie".


  • zaměstnání

   1956–1957 Ortopedická klinika FNUSA v Brně (praxe jako rentgenový laborant),
   už během studia pracoval na I. patologicko-anatomickém ústavu FNUSA v Brně pod vedením Jaroslava Švejdy,
   po promoci nastoupil na umístěnku na oddělení patologie v nemocnici v Mostě,
   od roku 1967 I. patologicko-anatomický ústav FNUSA v Brně - napřed zde působil jako externí pedagog a postupně zřídil laboratoř nádorové imunologie a tkáňových kultur,
   od roku 1983 Onkologický ústav v Brně (tehdejší Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie, nyní MOÚ v Brně), kde zbudoval oddělení onkologické patologie,
   v 90. letech FN v Brně-Bohunicích, kde se podílel na založení oddělení patologie,
   2001–2007 I. patologicko-anatomický ústav FNUSA v Brně (ve funkci přednosty),
   po odchodu do důchodu působil jako konzultant a akreditační garant


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Vzpomínka na prof. MUDr. Aleše Rejthara, CSc."


  • osoby

   Jaroslav Švejda
   byl vedoucím A. Rejthara v patologicko-anatomickém ústavu


  • autor

   hub


Aktualizováno: 31. 03. 2017