Vlastimil Schildberger

* 29.4.1962 Brno – † 8.12.2020


restaurátor a konzervátor, autor a spoluautor publikací z oboru historie střeleckých spolků a vojenské historie
dítě osobnosti: Vlastimil Schildberger starší


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

vzdělání

1977–1980 učební obor kovomodelář v národním podniku Sigma v Brně-Slatině,
1980–1983 Střední průmyslová škola slévárenská v Brně,
nadstavbový odborný kurz muzejních konzervátorů v Moravském muzeu (1980)


dílo

Jako editor sestavil a k vydání připravil dvě publikace: "Sborník k 200. výročí založení Brněnského měšťanského střeleckého sboru" (1998) a "Střelecké spolky Moravy, Slezska a města Brna na přelomu 19. a 20. století" (2004).
Spoluautorsky se podílel také na obrazové trilogii Brno/Brünn 1939–1945. Roky nesvobody I., II. a III. díl (nakladatelství "Josef Filip 1938", Brno 2011, 2012, 2013) nebo na sborníku „Prapor - znamení, které sjednocuje“ (s Vilémem Walterem, Brno 2008).
V posledním roce svého života pracoval na knize "Šikovatel Kurt Knispel - Vítěz bez vavřínů", jejíhož vydání se již nedožil (vyšla v roce 2021):
Vlastimil Schildberger: Šikovatel Kurt Kurt Knispel. Vítěz bez vavřínů. Brno, Moravské zemské muzeum 2021, ISBN 978-80-7028-540-5.


zaměstnání

1980–1983 kovomodelář v pobočném závodě národního podniku Zetor v Brně-Líšni,
od 1. 10. 1983 zaměstnanec Moravského zemského muzea - Oddělení nových dějin (konzervátor ručních palných a chladných zbraní),
od 90. let 20. století konzervátor, kurátor a zbrojíř Historického oddělení Moravského zemského muzea


odborné a zájmové organizace

zakladatel a první velitel Brněnského městského střeleckého sboru (1993–2020)


poznámky

Podílel se na řadě výstav a byl hlavním (nikoli však jediným) scenáristou velkých výstavních projektů Moravského zemského muzea, jako byly např.:
- Hoši od Zborova (1997)
- Dobrá trefa (v Národní soutěži muzeí Gloria musealis 2004 získala 3. místo v kategorii muzejní výstava)
- Léta zkázy a naděje 1914–1918. Češi a Moravané na frontách Velké války a vznik ČSR (2008–2009)
- V utrpení a boji… brněnští Židé v osudových momentech XX. století (2012),
- Domov za Velké války. Dopad válečných událostí na strádání civilního obyvatelstva v zázemí (2014)
- Země vydává válečná svědectví (2015–2016).
Po roce 1990 inicioval a vedl řadu terénních aktivit Historického oddělení MZM, spojených s nálezy sestřelených letadel. Pátral také po ostatcích německých a spojeneckých vojáků a usiloval o jejich důstojné uložení na vojenská oddělení hřbitovů v České republice.

ulice

události

8. 10. 2019
Odhalení Kamene zmizelého pro Roberta Reicha
řečník na slavnosti


hub, jbre


Aktualizováno: 16. 05. 2021