Vlastimil Schildberger ml.

* 29.4.1962 Brno – † 8.12.2020


restaurátor a konzervátor, autor a spoluautor publikací z oboru historie střeleckých spolků a vojenské historie
dítě osobnosti: Vlastimil Schildberger starší


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

vzdělání

1977–1980 učební obor kovomodelář v národním podniku Sigma v Brně-Slatině,
1980–1983 Střední průmyslová škola slévárenská v Brně,
nadstavbový odborný kurz muzejních konzervátorů v Moravském muzeu (1980)


dílo

Jako editor sestavil a k vydání připravil dvě publikace: "Sborník k 200. výročí založení Brněnského měšťanského střeleckého sboru" (1998) a "Střelecké spolky Moravy, Slezska a města Brna na přelomu 19. a 20. století" (2004).
Spoluautorsky se podílel také na obrazové trilogii Brno/Brünn 1939–1945. Roky nesvobody I., II. a III. díl (nakladatelství "Josef Filip 1938", Brno 2011, 2012, 2013) nebo na sborníku „Prapor - znamení, které sjednocuje“ (s Vilémem Walterem, Brno 2008).
V posledním roce svého života pracoval na knize "Šikovatel Kurt Knispel - Vítěz bez vavřínů", jejíhož vydání se již nedožil (vyšla v roce 2021):
Vlastimil Schildberger: Šikovatel Kurt Kurt Knispel. Vítěz bez vavřínů. Brno, Moravské zemské muzeum 2021, ISBN 978-80-7028-540-5.


zaměstnání

1980–1983 kovomodelář v pobočném závodě národního podniku Zetor v Brně-Líšni,
od 1. 10. 1983 zaměstnanec Moravského zemského muzea - Oddělení nových dějin (konzervátor ručních palných a chladných zbraní),
od 90. let 20. století konzervátor, kurátor a zbrojíř Historického oddělení Moravského zemského muzea


odborné a zájmové organizace

zakladatel a první velitel Brněnského městského střeleckého sboru (1993–2020)


poznámky

Podílel se na řadě výstav a byl hlavním (nikoli však jediným) scenáristou velkých výstavních projektů Moravského zemského muzea, jako byly např.:
- Hoši od Zborova (1997)
- Dobrá trefa (v Národní soutěži muzeí Gloria musealis 2004 získala 3. místo v kategorii muzejní výstava)
- Léta zkázy a naděje 1914–1918. Češi a Moravané na frontách Velké války a vznik ČSR (2008–2009)
- V utrpení a boji… brněnští Židé v osudových momentech XX. století (2012),
- Domov za Velké války. Dopad válečných událostí na strádání civilního obyvatelstva v zázemí (2014)
- Země vydává válečná svědectví (2015–2016).
Po roce 1990 inicioval a vedl řadu terénních aktivit Historického oddělení MZM, spojených s nálezy sestřelených letadel. Pátral také po ostatcích německých a spojeneckých vojáků a usiloval o jejich důstojné uložení na vojenská oddělení hřbitovů v České republice.


obrazyulice

objekty

110. výročí návštěvy císaře Františka Josefa I.
pamětní deska: Pisárecká 7/01 pamětní deska členů městského střeleckého sboru
pamětní deska: Vídeňská 96, skupina 65, 34–35/01
na jeho hrobě pamětní deska umístěna


události

6. 11. 2021
Slavnostní odhalení pamětní desky členům městského střeleckého sboru
zakladatel a první velitel Brněnského městského střeleckého sboru
8. 10. 2019
Odhalení Kamene zmizelého pro Roberta Reicha
řečník na slavnosti
13. 6. 1993
Obnovení Brněnského městského střeleckého sboru
první velitel Brněnského městského střeleckého sboru (1993–2020)


hub, jbre


Aktualizováno: 18. 07. 2023