Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumír Matouš Olenius

  Bohumír Matouš Olenius


  • * 1611 nebo 1613 – † 14.11.1682 Zábrdovice


  • opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1650–1682


  • zajímavé okolnosti

   Na sklonku třicetileté války, v roce 1642, žili v Zábrdovicích 23 řeholníci (z toho 13 kněží a 3 konvrši), o třicet let později bylo již z 39 řeholníků 31 kněží.


  • dílo

   Olenius byl opatem zbožným i učeným.
   S Tomášem Pešinou z Čechorodu pracoval na knize „Mars Moravicus“.
   V roce 1688 vydal modlitební knihu „Ctitel mariánský“.


  • zaměstnání

   5. 7. 1633 vstoupil do zábrdovického kláštera, kde se roku 1643 stal převorem, nějaký čas působil v klášteře v Nové Říši,
   volba opatem zábrdovického kláštera se uskutečnila 12. 6. 1650,
   v roce 1674 se opat Olenius stal vikářem generálního opata řádu pro české a rakouské země


  • poznámky

   Brzy po zvolení opatem založil v klášteře akademii, kde byla přednášena filozofie a teologie.
   Tehdy v Zábrdovicích působila též řada hudebníků (počátkem 17. století obsahují vizitační protokoly upozornění na rozpor mezi řádovými předpisy a figurálním zpěvem a hudbou provozovanou v klášteře).

   Od roku 1660 byla prováděna demolice starého zábrdovického konventního kostela (údajně zůstaly stát obvodové zdi a pilíře).
   Dne 31. srpna 1661 byl posvěcen základní kámen k novému (nynějšímu) kostelu a do kamene byl vložen seznam řeholníků. Obnovený opatský kostel vysvětil 27. května 1671 olomoucký biskup Karel z Liechtensteina. Vymohl papežské odpustky pro sedm bočních oltářů (hlavní oltář byl dokončen v roce 1673).
   V klášteře dal opat Olenius vybudovat kapli sv. Andělů strážných.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
   Zábrdovická
   opat kláštera v letech 1650–1682


  • události

   7. 7. 1663
   Uskladnění vína ve městě před nebezpečím tureckého útoku
   opat zábrdovického kláštera
   23. 8. 1661
   Spory města se zábrdovickým klášterem
   opat zábrdovického kláštera
   7. 5. 1656
   Posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže
   opat zábrdovického kláštera, účastník slavnosti posvěcení


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 04. 05. 2016