Benedikt Waltenberger

* ? Olomouc – † 1.10.1645 Wien


opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1610–1645


zaměstnání

v 17 letech vstoupil do kláštera v Zábrdovicích, poté byl poslán k formaci na Strahov, kde se setkal s prostředím plným reformních snah a řeholní horlivosti,
zábrdovickým opatem byl ve velmi těžkém období třicetileté války


hrob

před hlavním oltářem opatského chrámu v Zábrdovicích


poznámky

V pohnutých časech stavovského povstání byl v srpnu 1619 zábrdovický majetek včetně klenotů v ceně více než 3000 zlatých konfiskován a opat zavřen na 36 týdnů do domácího vězení ve svém pokoji.
Vítězství katolické strany však premonstrátům satisfakci v podobě náhrady utrpěných škod nepřineslo. Přesto se dal opat do oprav klášterních budov, aby bydlení pro řeholníky bylo zdravější. I když se povědomí o zakladateli Lvu z Klobouk zřejmě nikdy neztratilo, přece je opat Waltenberger záměrně posílil, když nechal vyzvednout jeho ostatky z hrobu a pohřbil je před chórem klášterního kostela. Zřídil fond pro každoroční slavnost na fundátorovu počest. Znak pánů z Klobouk se pak dostal i na průčelí klášterního chrámu.

V roce 1641 poslal komunitu bratří do kláštera v Nové Říši, kde koncem 16. století vymřely řeholní sestry. Bratři slavnostně zahájili svůj společný život v novoříšském klášteře v neděli o slavnosti Nejsvětější Trojice 26. května 1641.

Slibný stavební ruch zastavily vpády Švédů do země. Již při prvním obléhání Brna Švédy 1643 se řeholníci rozešli do jiných domů; při druhém v roce 1645, kdy v Zábrdovicích sídlilo švédské velitelství, odešel Waltenberger do Vídně, kde se dočkal porážky Švédů u Brna. Brzy nato zde 1. října 1645 zemřel. Ale 16. října bylo jeho tělo převezeno a v tichosti pohřbeno v Zábrdovicích ve starém kostele. Slavnostně byl pohřben teprve později v novém opatském chrámu před hlavním oltářem.
Kostel trpěl stejně jako klášter při nepřátelských nájezdech na Brno a po odchodu Švédů v roce 1645 z něho zůstalo pusté a prázdné spálenisko. Do poničeného kláštera se bratři vrátili až v roce 1648.


prameny, literatura

stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
Zábrdovická
opat kláštera v letech 1610–1645; místo posledního odpočinku


události

15. 4. 1637
Ověření privilegia o solné komoře, solného mýta ad.
opat zábrdovického kláštera
22. 8. 1626
Dohoda o zabezpečení města před napadením
opat zábrdovického kláštera
20. 8. 1626
Uskladnění mouky a vína ve městě
opat zábrdovického kláštera
28. 8. 1618
Dluhy premonstrátského kláštera
opat zábrdovického kláštera


Ma


Aktualizováno: 03. 05. 2016