Internetová encyklopedie dějin Brna

Vavřinec Vojtěch Plocar

  Vavřinec Vojtěch Plocar


  • * ? – † 15.4.1650 Zábrdovice


  • opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1646–1650


  • zaměstnání

   byl členem kláštera v Louce u Znojma,
   v roce 1631 se stal proboštem v Nové Říši a tento úřad vykonával i po svém zvolení opatem zábrdovickým až do roku 1649, v této době, kdy byl proboštem, přišla v roce 1641 komunita bratří ze Zábrdovic a začala ve zdech novoříšského kláštera svůj nový řeholní život,
   opatem byl zvolen 22. 8. 1646, dne 21. 3. 1648 uvedl spolubratry do kláštera jen zčásti obnoveného


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
   Zábrdovická
   opat kláštera v letech 1646–1650


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 03. 05. 2016