Vavřinec Vojtěch Plocar

* ? – † 15.4.1650 Zábrdovice


opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1646–1650


zaměstnání

byl členem kláštera v Louce u Znojma,
v roce 1631 se stal proboštem v Nové Říši a tento úřad vykonával i po svém zvolení opatem zábrdovickým až do roku 1649, v této době, kdy byl proboštem, přišla v roce 1641 komunita bratří ze Zábrdovic a začala ve zdech novoříšského kláštera svůj nový řeholní život,
opatem byl zvolen 22. 8. 1646, dne 21. 3. 1648 uvedl spolubratry do kláštera jen zčásti obnoveného


prameny, literatura

stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
Zábrdovická
opat kláštera v letech 1646–1650


Ma


Aktualizováno: 03. 05. 2016