Internetová encyklopedie dějin města Brna

František Bubák

  Prof. PhDr. František Bubák


  • * 22.7.1866 Rovensko pod Troskami – † 19.9.1925 Praha


  • rektor Vysoké školy zemědělské v Brně, český mykolog a průkopník české fytopatologie


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • nej...

   Brno: první rektor VŠZ

  • zajímavé okolnosti

   tvůrce Velkého mykologického herbáře, který je nyní uložen v Botanickém ústavu v Brooklynu USA


  • vzdělání

   gymnázium v Příbrami,
   1887–1900 Filosofická fakulta české Karlo-Ferdinandovy univerzity (dnes UK v Praze) - 1900 titul PhDr. - obor botanika, fyzika, 1901 habilitace na ČVUT - obor fytopatologie,
   získal státní stipendium na celoroční studia v Berlíně a Halle a. S.
   podnikl vědecké mykologické cesty do Černé Hory, Bulharska, Maďarská a informační cesty po botanických zahradách v Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Itálii,
   působil v bakteriologické laboratoři v Holandsku


  • dílo

   zobrazit Zabýval se studiem nižších hub a chorob rostlin houbami způsobené (sněti a rzi).
   V roce 1900 začal vydávat Zprávy o chorobách kulturních rostlin v Čechách.
   Je autorem 150 vědeckých pojednání. Většina jeho prací byla publikována v prestižních berlínských a vídeňských časopisech, v našich odborných vědeckých a odborných časopisech.

   Monografie:
   -Houby české - I. díl Rzi (1908), II. díl Sněti (1911)
   - Některé choroby našich kulturních rostlin (1902)
   - Nová choroba cukrovky v Čechách (1903).

   S J. E. Kabátem vydával proslulou sbírku Fungi imperfecti, kterou si vydobyl světového uznání.
   Sestavil velký mykologický herbář, který se stal majetkem muzea botanické zahrady v Brooklynu.
   Souborné informace o jeho životě a díle byly uveřejněny v Journal of Mycology v Ohiu.


  • zaměstnání

   1890–1895 asistent Botanického oddělení Národního muzea,
   1884–1898 suplent na reálkách a gymnáziích v Praze a Zábřehu na Moravě,
   1899 asistent, vedoucí fytopatologické stanice ČVŠT dnes ČVUT v Praze,
   1902–1919 profesor Zemské hospodářské akademie v Táboře,
   1919–1920 profesor VŠZ - profesor soustavné botaniky a fytopatologie),
   1920–1925 profesor všeobecné a speciální fytopatologie Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství ČVUT v Praze

  • odborné a zájmové organizace

   Masarykova akademie práce


  • obrazy

   img16666.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Bubák František (1900 - 1924)"
   "Protokolovaná pošta rektora"
   "Osobní spis, František Bubák"
   "Za prof. Františkem Bubákem."
   "Sbor profesorský PhDr. František Bubák"
   "První rektor vysoké školy zemědělské v Brně"


  • partneři

   Berta Bubáková


  • děti

   Jarmila Bubáková (Bubáková)
   Zdenka Bubáková
   Božena Bubáková
   František Bubák
   Jiří Bubák

   další děti (2)...
   Ludmila Bubáková
   Věra Bubáková


  • události

   18. 11. 1919
   Slavnostní zahájení přednášek na Vysoké škole zemědělské v Brně


  • autor

   Jis, Mika, Han


Aktualizováno: 16. 09. 2014

František Bubák. Zdroj: Ročenka Spolku posluchačů zemědělského inženýrství na vysoké škole zemědělské v Brně 1920. Brno: Publikace spolku posluchačů zemědělského inženýrství na vysoké škole zemědělské v Brně, sv. 1.