prof. PhDr. František Bubák

* 22.7.1866 Rovensko pod Troskami (okres Semily) – † 19.9.1925 Praha


rektor Vysoké školy zemědělské v Brně v letech 1919–1920; český mykolog a průkopník české fytopatologie


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Brno: první rektor VŠZ


zajímavé okolnosti

tvůrce Velkého mykologického herbáře, který je nyní uložen v Botanickém ústavu v Brooklynu USA


vzdělání

gymnázium v Příbrami,
1887–1900 Filosofická fakulta české Karlo-Ferdinandovy univerzity (dnes UK v Praze) - 1900 titul PhDr. - obor botanika, fyzika, 1901 habilitace na ČVUT - obor fytopatologie,
získal státní stipendium na celoroční studia v Berlíně a Halle,
působil v bakteriologické laboratoři v Holandsku,
podnikl vědecké mykologické cesty do Černé Hory, Bulharska, Maďarská a informační cesty po botanických zahradách v Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Itálii


dílo

zobrazit


zaměstnání

1890–1895 asistent Botanického oddělení Národního muzea,
1884–1898 suplent na reálkách a gymnáziích v Praze a Zábřehu na Moravě,
1899 asistent, vedoucí fytopatologické stanice ČVŠT dnes ČVUT v Praze,
1902–1919 profesor Zemské hospodářské akademie v Táboře,
1919–1920 profesor soustavné botaniky a fytopatologie a rektor VŠZ v Brně,
1920–1925 profesor všeobecné a speciální fytopatologie Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství ČVUT v Praze


odborné a zájmové organizace

Masarykova akademie práce
partneři


události

18. 11. 1919
Slavnostní zahájení přednášek na Vysoké škole zemědělské v Brně
rektor Vysoké školy zemědělské v Brně


Jis, Mika, Han


Aktualizováno: 01. 04. 2022