prof. Dr. techn. Ing. Josef Munzar

* 13.3.1863 Verdek u Dvora Králové – † 7.2.1926 Kladina u Pardubic


řádný profesor produkce rostlinné VŠZ; rektor VŠZ v letech 1920–1921; státní inspektor českých vyšších hospodářských škol na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku; státní inspektor Vyšší ovocnicko-vinařsko-zahradnické školy na Mělníce; předseda zkušební komise pro II. státní zkoušku na Hospodářském odboru VŠZ; předseda státní zkušební komise pro učitelství na školách zemědělských a lesnických v Brně


národnost

Česká


státní příslušnost

ČSR


nej...

Brno: 1. ředitel ústavu produkce rostlinné VŠZ v Brně,
v roce 1912 založil Výzkumnou stanici pro rostliny pícní v Táboře, nejstarší stanici tohoto zaměření v českých zemích,
vytvořil 1. soubor původní české literatury o pěstování rostlin a nauce o půdě


bydliště

Kladina, m.č. Sezemice u Pardubic


vzdělání

reálka Hradec Králové,
chemický odbor na ČVŠT Praha,
1886 zkoušky z hospodářských předmětů na Vyšší hospodářské škole v Táboře,
1887 učitelská způsobilost pro rolnické školy,
1892 učitelská způsobilost pro hospodářské střední školy,
1903 Dr. techn. na ČVŠT v Praze,
1897–1902 studijní cesty ve Švýcarsku a Německu


dílo

zobrazit


zaměstnání

po absolvování ČVŠT Praha působil v cukrovaru a pivovaru,
1887–1892 učitel na Rolnické škole v Kroměříži,
1892–1894 asistent Stolice polního hospodářství ČVŠT v Praze,
1894–1904 ředitel Zimní hospodářské školy ve Slaném,
1904–1908 ředitel Rolnicko-mlékařské školy v Plzni,
1908–1919 řádný profesor rostlinné výroby České hospodářské akademie v Táboře,
1919–1926 řádný profesor produkce rostlinné VŠZ v Brně


odborné a zájmové organizace

člen vědecké rady Masarykovy akademie práce,
člen I. odboru Československé akademie zemědělské v Praze


pojmenováno

Fond prof. Dr. Jos. Munzara pro odměňování odborné literatury zemědělské (k uctění zásluh o zemědělství jej v roce 1930 zřídila Československá akademie zemědělská)Mika, Han


Aktualizováno: 23. 08. 2022