prof. Dr. techn. Ing. Rudolf Haša, dr. h. c.

* 1.4.1881 Kunovice u Valašského Meziříčí – † 12.4.1963 Vsetín


vysokoškolský pedagog, profesor zařízení a cenění lesů, dendrometrie a užité geodézie v lesnictví; čestný doktor a v letech 1921–1922, 1939–1940 a 1945–1946 rektor Vysoké školy zemědělské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Československo: z jeho podnětu zřízena Výzkumná stanice lesnické geodézie a fotogrammetrie v Státním výzkumném ústavu lesní produkce v Brně


zajímavé okolnosti

První ředitel Báňské a lesnické akademie, která byla transformována na Střední lesnickou školu v Baňské Štiavnici na Slovensku v roce 1919.
Zakladatel Hašovy základiny VŠZ v Brně.
Rektorem uzavřené VŠZ v Brně v letech 1939–1945.


bydliště

Brno, Jana Uhra 28,
Kunovice 112


čestný občan

obec Kunovice (1930)


vzdělání

1892/1893–1899/1900 České státní gymnázium ve Valašském Meziříčí (1900 maturita),
1900/1901–1905/1906 Vysoká škola zemědělská ve Vídni, odbor lesnický (1903 druhá státní zkouška),
1903/1904–1905/1906 rolnické a kulturně-technické studium na VŠZ ve Vídni (1904 třetí státní zkouška),
1909 státní zkouška pro lesnicko-technickou státní službu,
rigorózum - Dr. techn. na Vysoké škole zemědělské ve Vídni,
1912 zkouška způsobilosti pro učitelství na vyšších lesnických školách


čestný doktorát

Vysoká škola zemědělská v Brně (21. 11. 1947) - (nepřál si promoci, pouze přednesl slavnostní projev na zasedání plenárního profesorského sboru)


vyznamenání a pocty

Čestný člen Československé vědecké společnosti lesnické (1959)


jiné pocty

- památník prof. Rudolfa Haši - polesí Habrůvka Školního lesního podniku "Masarykův Les" Křtiny (vápencový kvádr s kamennou deskou - památník z roku 1969 byl rekonstruován v roce 1998; prováděcí firma: výrobní družstvo Kamena v Blansku)

- pamětní kámen Rudolfa Haši - umístěn 24. 8. 1958 na školním polesí Vysoké školy lesnické a dřevařské ve Zvolenu před Hájenkou v Kysihýblu


dílo

zobrazit


zaměstnání

1906–1910 lesní adjunkt v knížecích Auerspergských lesních službách ve Stříteži, Nasavrkách,
1907–1910 lesní inženýr v lesním úřadě v Zelené Hoře,
1910–1919 profesor Nadačního vyššího lesnického ústavu v Písku,
1919 ředitel Střední lesnické školy v Baňské Štiavnici,

Vysoká škola zemědělská:
1919–1920 suplent VŠZ v Brně při ČVŠT v Praze,
1920–1951 profesor lesnického odboru,
1921/1922, 1939–1945 a 1945/1946 rektor,
1928/1929 a 1937/1938 děkan lesnického odboru,
1921–1939 ředitel oddělení lesnické ekonomiky Státním výzkumném ústavu lesní produkce v Brně


odborné a zájmové organizace

úředně autorizovaný civilní inženýr pro lesnictví a civilní geometr,
stálý přísežný znalec zemského soudu v Brně pro lesnictví,
člen Ústřední jednoty Československého lesnictva,
člen Spolku Československého lesnictva,
dopisující člen Národohospodářského ústavu při České akademii věd a umění v Praze,
čestný člen Societatea elevilor ingineri silvici (Spolek posluchačů lesního inženýrství na král. rumunské polytechnice v Bukurešti),
člen SIA,
člen Moravské přírodovědecké společnosti,
stálý přísežný znalec ministerstva financí pro lesnictví v obvodu Slovenska,
člen Státní zkušební komise pro autorizaci civilních inženýrů v lesnictví v Praze, pro učitelství na středních a nižších školách lesnických a pro 2. a 3. státní zkoušku z odboru lesního inženýrství při ČVUT v Praze,
řádný člen Masarykovy Akademie Práce,
řádný člen Československé akademie zemědělské,
řádný člen Přírodovědné moravské společnosti,
dopisující člen Národohospodářského ústavu při České Akademii věd a umění,
dopisující člen finské Lesnické vědecké společnosti,
člen kuratoria Spolku Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

Kunovice


pojmenováno

Hašova základina - nadační fond pro posluchače Lesnické fakulty VŠZ v Brně


poznámky

Pamětní kámen Rudolfa Haši umístěn 24. 8. 1958 na školním polesí Vysoké školy lesnické a dřevařské ve Zvolenu (Slovensko) před hájenkou v Kysihýbli u Banské Štiavnice.
osoby

Bohumil Šimíček
působili na stejném pracovištiulice

Jana Uhra
bydliště (dům č. 28)


osoba na objektechudálosti

18. 6. 1929
Slavnostní otevření „Lesnického Slavína“
jeden ze zakladatelů Lesnického Slavína
2. 12. 1928
Slavnost rozloučení s V. Vánočním stromem republiky v Bílovicích nad Svitavou
loučil se se stromem v Bílovicích za VŠZ
1. 6. 1924
Studijní cesta posluchačů lesního inženýrství VŠZ do Švýcarska
účastník studijní cesty


Menš, Mika, Han


Aktualizováno: 27. 09. 2022