Maximilián Pfendler

– † 25.9.1702


opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1682–1695


poznámky

Jeho snahou bylo získání majetku v Uhrách. Od císaře Leopolda I. obdržel proboštství sv. Jana a sv. Kříže v Jánoshidě u Pešti, kde se stal proboštem.
Císař jej jmenoval svým radou a 1694 byl přijat do rytířského stavu.
Činnost v Uhrách však vedla k zadlužení kláštera. V té době se dostal klášter do velkých finančních obtíží. Proto byl opat Maximilián donucen opatem hradišťským a strahovským 10. srpna 1695 rezignovat. Zemřel 25. září 1702.
Díky dobrému hospodaření kláštera byly v následujících desetiletích dluhy smazány.


prameny, literatura

stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
Zábrdovická
opat kláštera v letech 1682–1695


Ma


Aktualizováno: 03. 05. 2016