Hugo Václav Bartlicius

* ? – † 7.10.1738


opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1712–1738


zajímavé okolnosti

začal stavět velkolepý poutní chrám Jména Panny Marie ve Křtinách


zaměstnání

jako farář v Šaraticích se odebral 15. prosince 1712 k opatské volbě v Zábrdovicích a tam ho bratři zvolili za opata, kterým byl 26 roků,
byl též proboštem v Jánoshidě v Uhráchpoznámky

Za jeho úřadu byl klášter v Nové Říši povýšen v roce 1733 na samostatné opatství.

Z jeho života se vypravuje, že se každý den bratří ptal, co dobrého pro ně může toho dne jako opat učinit.
Zemřel 7. října 1738 a jeho pohřeb byl posledním opatským pohřbem v Zábrdovicích.


prameny, literatura

osoby

Kryštof Jiří Matuška
opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1738–1777


stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
Zábrdovická
opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1712–1738,
místo posledního odpočinku


Ma


Aktualizováno: 03. 05. 2016