Jeroným

* ? – † 27.4.1483


opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1450–1483


zajímavé okolnosti

Zábrdovickému opatovi a jeho nástupcům udělil v roce 1450 papež Mikuláš V. právo užívat pontifikálie, tj. berlu, mitru a prsten a udělovat pontifikální požehnání. V té době to byla mimořádná pocta, neboť žádnému z představených brněnských kostelů nebylo až dosud toto vysoké církevní ocenění uděleno.


poznámky

V neklidných dobách dostal klášter světskou ochranu, která však většinou byla pro klášter jen zátěží. Jedním z takových ochránců byl Ladislav z Boskovic.


prameny, literatura

stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
Zábrdovická
opat kláštera v letech 1450–1483


Ma


Aktualizováno: 06. 05. 2016