prof. Ing. Josef Opletal, dr. h. c.

* 20.11.1863 Studenec u Prostějova – † 18.12.1953 Brno


profesor lesní těžby a lesního průmyslu; čestný doktor a v letech 1928–1929 rektor Vysoké školy zemědělské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno-Černá Pole Zemědělská 3,
Brno-Černá Pole, Zábrdovice Bednářská 84


vzdělání

1869–1873 obecná škola ve Smržicích,
1873–1982 reálná škola Matice školské v Prostějově (1882 maturita),
1883–1886 C. k. vysoká škola zemědělská ve Vídni - lesnický odbor (1886 absolvent)


čestný doktorát

Vysoká škola zemědělská v Brně (7. 12. 1934)


dílo

Zasloužil se o mnohá zlepšení, která se na školním statku uskutečnila. Vypracoval generální plán dopravní sítě, zasadil se o budování hájenek, ovocných sadů, zeleninových a okrasných zahrad kolem budov lesního personálu, rekonstrukci adamovské pily a zříceniny Nového hradu. Podílel se na estetické úpravě statku budováním památníků, studánek, palouků apod. Stál u zrodu "Lesnického Slavína".


zaměstnání

od roku 1886 statek knížete Jana Liechtenštejna v Ratajích nad Sázavou,
1887–1918 ředitelství statků Řecko-orientálního náboženského fondu v Bukovině (od roku 1904 vedoucí lesohospodářského okresu Bukovina, od roku 1907 inspekční úředník ředitelství statku),
1919–1921 Československé státní lesy a statky v Banské Bystrici - ředitel,
1921–1923 Československé státní lesy a statky v Praze - generální ředitel,
1923–1934 Lesnická fakulta VŠZ v Brně - řádný profesor lesní těžby a lesního průmyslu (1925–1926 děkan fakulty, 1928–1929 rektor)


odborné a zájmové organizace

Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
Správní výbor Školního lesního statku Masarykův les v Adamově - první předseda


hrob

hřbitov v Postřelmově


pojmenováno

Opletalova posluchárna děkanátu v přízemí fakulty - pojmenována u příležitosti 80. výročí vzniku Lesnické a dřevařské fakulty v Brně (1999).
Podle Josefa Opletala byla v Adamově pojmenována ulice (1967).


poznámky

Památník Josefa Opletala - odhalen u silnice Babice-Křtiny při 40. výročí trvání Lesnické fakulty (16. 5. 1959).
osoby

Bohumil Šimíček
působili na stejném pracovišti


partneři

Anna Opletalová (Bašná)
sňatek: 27. 11. 1894ulice

Zemědělská
bydliště doložené roku 1923 (služební byt v areálu VŠZ, dnešní budova lesnické a dřevařské fakulty) Bednářská
bydliště doložené roku 1928


události

18. 6. 1929
Slavnostní otevření „Lesnického Slavína“
jeden ze zakladatelů Lesnického Slavína
1. 6. 1924
Studijní cesta posluchačů lesního inženýrství VŠZ do Švýcarska
účastník studijní cesty


Jis, MJ, PeDro


Aktualizováno: 30. 09. 2022