MUDr. Anton Jellinek

* 14.12.1899 Brno


lékař v Brně
dítě osobnosti: Anton Jellinek


bydliště

Brno:
- Talgasse - Údolní 65
- Úvoz 82,
Olomouc, Englova 2 (doloženo v roce 1927),
Brno-Černovice, Bei der Anstalt (též Bei Irrenanstalt) - U ústavu 2


vzdělání

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (titul MUDr. udělen v roce 1924)


zaměstnání

externí lékař zemské nemocnice v Brně (doloženo v roce 1925),
lékař v Olomouci („Nervenarzt“, doloženo v roce 1927).
od roku 1941 ředitel ústavu pro choromyslné v Brně-Černovicích


odborné a zájmové organizace

Moravská lékařská komora v Brně (německá sekce)partneři

Friederike Jellinek (Odstrčil, později povolena změna na Walther)
sňatek: 18. 4. 1927, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)
ulice

Talgasse - Údolní
rodný dům (dnes Údolní) Úvoz
bydliště doložené v roce 1925 Bei der Anstalt (též Bei Irrenanstalt) - U ústavu
bydliště doložené od 17. 5. 1941 (dnes Húskova)


Menš, Lik


Aktualizováno: 14. 10. 2020