Antonín Přidal

* 12.5.1897 Brno


válka a odboj 1914–1919; legionář italský


poznámky

V rakousko-uherské armádě svobodník 14. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat 14. 6. 1916 Cortina. Přihlášení do legií 26. 2. 1918 Padula.
Do čs. legie v Itálii zařazen 26. 4. 1918, 33. pěší pluk, svobodník. Konec v legiích 16. 3. 1921, poslední útvar: 33. pěší pluk, poslední hodnost: četař. Demobilizován.
Poznámka v databázi www.vuapraha.cz: „2. 6. 1920 sproštěn na neurčito“.


prameny, literatura

Www stránky

"Detail legionáře"


Menš


Aktualizováno: 31. 05. 2016