Internetová encyklopedie dějin Brna

František Chmelař

  prof. Ing. Dr. techn. František Chmelař


  • * 17.4.1891 Podolí u Přerova – † 15.12.1971


  • profesor všeobecné a speciální produkce rostlinné, vysokoškolský pedagog; v letech 1937–1938 rektor Vysoké školy zemědělské v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • bydliště

   Brno, Babákovo náměstí 1


  • vzdělání

   maturita na reálném gymnáziu v Přerově,
   od roku 1910 studium zemědělského inženýrství ve Vídni, pak v Praze (II. státní zkoušku složil v roce 1915, titul Dr. techn. získal v roce 1917)

  • vyznamenání a pocty

   Zlatá medaile Vysoké školy zemědělské v Brně (1969)


  • dílo

   Podrobný seznam publikací Františka Chmelaře z let 1915–1937 je uveden v "Životopisu nového rektora prof. Dr. Františka Chmelaře ze zprávy prorektora prof. Ing. Antonína Dyka".
   Novější články jsou pak uvedeny v publikaci "Prof. dr. ing. František Chmelař organizátor zemědělského pokroku - 80 let".


  • zaměstnání

   po studiích byl několik let asistentem u Dr. Julia Stoklasy v Praze na české technice,
   od roku 1917 přednosta semenářské sekce v Zemském výzkumném ústavu zemědělském v Brně

   na Vysoké škole zemědělské v Brně přednášel od roku 1920/1921 jako honorovaný docent Zemědělského pokusnictví a produkce rostlin obchodních a průmyslových,
   v roce 1927 jmenován mimořádným a v roce 1933 řádným profesorem a ředitelem Ústavu všeobecné a speciální produkce a zušlechťování rostlin,
   v akad. roce 1929/1930 a 1935/1936 byl zvolen děkanem odboru zemědělského inženýrství a v roce 1937/1938 rektorem školy,
   od roku 1929 byl předsedou ředitelství školního statku Žabčice

  • odborné a zájmové organizace

   Československá akademie zemědělská - člen širšího předsednictva,
   International Seed Testing Association (Kodaň) - člen předsednictva,
   Panevropská unie - člen předsednictva,
   Gesellschaft für Pflanzenzüchtung (Vídeň),
   Botanische Gesellschaft (Berlín),
   Gesellschaft für angewandte Botanik (Berlín)


  • obrazy

   img16249.jpg img16250.jpg img16251.jpg img16252.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Milan Chmelař
   synovec


  • partneři

   Karla Chmelařová


  • děti

   Jiří Chmelař


  • sourozenci

   Vilém Chmelař


  • ulice

   Babákovo náměstí (Babákplatz)
   bydliště v roce 1933 (dnes náměstí Míru)


  • události

   15. 11. 1926
   Sladařský sjezd v Brně
   přednášel


  • autor

   Menš, blat, Han, Mika


Aktualizováno: 11. 12. 2018

Smuteční oznámení Františka Chmelaře. Naskenované parte poskytl pan Milan Chmelař, děkujeme.