prof. Ing. Dr. techn. František Chmelař

* 17.4.1891 Podolí u Přerova (okres Přerov) – † 15.12.1971 Brno


profesor všeobecné a speciální produkce rostlinné, vysokoškolský pedagog; v letech 1937–1938 rektor Vysoké školy zemědělské v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


bydliště

Brno, Babákovo náměstí 1


vzdělání

maturita na reálném gymnáziu v Přerově,
od roku 1910 studium zemědělského inženýrství ve Vídni, pak v Praze (II. státní zkoušku složil v roce 1915, titul Dr. techn. získal v roce 1917)


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile Vysoké školy zemědělské v Brně (1969)


dílo

Podrobný seznam publikací Františka Chmelaře z let 1915–1937 je uveden v "Životopisu nového rektora prof. Dr. Františka Chmelaře ze zprávy prorektora prof. Ing. Antonína Dyka". Novější články jsou pak uvedeny v publikaci "Prof. dr. ing. František Chmelař organizátor zemědělského pokroku - 80 let".


zaměstnání

ČVŠT v Praze - asistent u Dr. Julia Stoklasy,
Zemský výzkumný ústav zemědělský - od roku 1917 přednosta semenářské sekce,
VŠZ v Brně:
- od roku 1920 přednášel jako honorovaný docent Zemědělského pokusnictví a produkce rostlin obchodních a průmyslových
- v roce 1927 jmenován mimořádným a v roce 1933 řádným profesorem a ředitelem Ústavu všeobecné a speciální produkce a zušlechťování rostlin
- od roku 1929 předseda ředitelství školního statku Žabčice
- 1929–1930 a 1935–1936 děkan odboru zemědělského inženýrství
- 1937–1938 rektor


odborné a zájmové organizace

Československá akademie zemědělská - člen širšího předsednictva,
International Seed Testing Association (Kodaň) - člen předsednictva,
Panevropská unie - člen předsednictva,
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung (Vídeň),
Botanische Gesellschaft (Berlín),
Gesellschaft für angewandte Botanik (Berlín)
osoby

partneři


sourozenci

ulice

Babákovo náměstí (Babákplatz)
bydliště v roce 1933 (dnes náměstí Míru)


události

15. 11. 1926
Sladařský sjezd v Brně
přednášel


Menš, blat, Han, Mika


Aktualizováno: 01. 04. 2022