Leander Franz Ser. Czerny

* 4.10.1859 Modřice (okres Brno-venkov) – † 22.11.1944 Pettenbach (Rakousko)


benediktin a významný entomolog


rodné jméno

Czerny


zajímavé okolnosti

proslavil se v oblasti entomologie - uvádí se, že popsal 34 nových druhů a poddruhů dvoukřídlých (lidově mouchy) a 223 druhů dvoukřídlých nově popsal - 18 druhů a 2 poddruhy z dvoukřídlých na jeho počest nesou jeho jméno: Sciomyza Czernyi a Heteromeringia Czernyi


příčina úmrtí

embolie či srdeční infarkt


čestný občan

Weisskirchen (Rakousko)


vzdělání

1871–1879 První německé gymnázium (Ersten Deutschen Gymnasium) v Brně (vyjma II. až IV. ročníku, kdy byl studentem tzv. nižšího biskupského semináře v Brně),
po vykonání důstojnických zkoušek (u 7. polního dělostřeleckého pluku se začal věnovat přírodovědným studiím (Naturgeschichte) na Vídeňské univerzitě,
během prázdnin roku 1881, kdy pobýval v Bad Ischlu, se u Grundlsee náhodně seznámil s kremsmünsterskými benediktiny, což v něm probudilo dávnou touhu požádat o přijetí do benediktinského řádu - po ročním noviciátu v Benediktinském opatství Kremsmünster, které dne 18. září 1881 viděl prvně, byl poslán na filozoficko-teologická řádové studia do St. Florian


vyznamenání a pocty

v roce 1911 obdržel Komturský řádový kříž Franze Josefa
v roce 1917 byl jmenován doživotním čestným členem Rakouského říšského sněmu


dílo

Významně přispěl do práce Erwina Lindnera „Die Fliegen der paläarktischen Region“ (čes. „Mouchy palearktického areálu“), která se stala jedním z nejvýznamnějších děl tohoto zaměření ve 20. století.
Svou velkou sbírku much a motýlů věnoval Přírodopisnému muzeu ve Vídni, menší část sbírky much, čítající kolem 5.000 exemplářů, sestavil pro Hornorakouské zemské muzeum v Linci.


zaměstnání

po smrti matky (+ 11. února 1874 v Modřicích, čp. 136 ve věku 41 let) se finanční situace rodiny Czerných stala velmi špatnou, a pakliže chtěl dokončit studia, byl nucen přijmout místo vrchního mistra v továrně na tkaniny, za což obdržel plat 25 guldenů (zlatníků) měsíčně a k tomu nárok na dva nové obleky za rok,
v roce 1879 narukoval ve Vídni jako jednoroční dobrovolník k 7. polnímu dělostřeleckému regimentu,
81. opat Benediktinského opatství Kremsmünster


hrob

Kremsmünster (Rakousko)


poznámky

Franz Seraf. (řádovým jménem Leader) Czerny se narodil v domě čp. 136 v Modřicích jako syn půl láníka Johanna Czerneho, syna Antona Czerneho z Chrlic a Rosalie roz. Harasch, který se dne 10. května 1857 v Modřicích oženil s Marií, dcerou Mathiase Kiselky a Marie roz. Pohnitzer.

Měl osm sourozenců:
- Marie (* 5. března 1858 v Modřicích, čp. 136 - + 9. října 1862 v Modřicích, čp. 136)
- Theresie (* 16. května 1861 v Modřicích, čp. 136 - + 31. srpna 1866 v Modřicích, čp. 136)
- Marie (* 13. ledna 1863 v Modřicích, čp. 136 - + 29. března 1863 v Modřicích, čp. 136)
- Johanna (* 6. dubna 1864 v Modřicích, čp. 136 - + 17. září 1897 v Modřicích)
- Victorie (* 13. prosince 1865 v Modřicích, čp. 136)
- Heinrich (* 24. června 1868 v Modřicích, čp. 136)
- Josefa (* 25. února 1870 v Modřicích, čp. 136)
- Marie (* 23. června 1872 v Modřicích, čp. 136).

[Podklady pro tento encyklopedický záznam i obrazový materiál připravil fr. František J. Teister OSB, rajhradské opatství. Děkujeme.]
Jis


Aktualizováno: 24. 06. 2022