Prof. Dr. Ing. Jaromír Scholz, Dr. h. c.

* 27.3.1905 Hustopeče u Brna – † 17.10.1996


vědecko-výzkumný pracovník; průkopník okrasného zahradnictví, zahradní a krajinářské architektury; pedagog; profesor sadovnictví a květinářství; v letech 1950–1954 rektor Vysoké školy zemědělské


zajímavé okolnosti

Od mládí jazykově dobře vybaven (hovořil německy i francouzsky). Rád se vydával na turisticko-botanické výlety.


bydliště

Hustopeče, Dolní Panská ulice čp. 104,
Brno, U dětské nemocnice (dnes Hefertova) 7


vzdělání

základní vzdělání v Hustopečích

České státní gymnázium (dnes Gymnázium Brno, třída Kpt. Jaroše) - absolvoval v roce 1923

1923–1927 VŠZ (ve studiu hledal možnost výhledového uplatnění v odvětvích v zemědělské činnosti, zaměřené na životní prostředí a jeho estetické pojetí); ve stejné době chodil i na přednášky profesorů Masarykovy univerzity v Brně (Josef Podpěra a Vladimír Úlehla)

1935 obhajoba disertační práce na téma Příspěvek k poznání posklizňového dozrávání sort pšenice a vlastností s ním souvisejících (v listopadu téhož roku získal titul RTDr.),
1947 habilitace na VŠZ v Brně jako soukromý docent pro okrasné zahradnictví a sadovnictví,
1949 jmenován profesorem sadovnictví a květinářství


čestný doktorát

Vysoká škola zemědělská v Brně (11. 12. 1992)


vyznamenání a pocty

u příležitosti 20. výročí existence Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně mu byla v roce 2005 udělena in memoriam pamětní medaile, kterou převzala jeho dcera, Ing. Ludmila Gajdová


dílo

zobrazit


zaměstnání

Zemské výzkumné ústavy zemědělské v Jarohněvicích u Kroměříže

1928–1936 Vysoká škola zemědělská v Brně (asistent na Ústavu produkce rostlinné); v tomto období (v letech 1929–1930) absolvoval studijní cestu v USA, kde pracoval v Elbě na Corenlově univerzitě ve státě New York

1936–1947 Státní výzkumný ústav zahradnický v Průhonicích u Prahy (spolu s doc. B. Kavkou zahájil činnost již tehdy proslulého průhonického zámeckého parku)

po úspěšném studijním pobytu v roce 1946 v USA přijal pověření Ministerstva zemědělství k převzetí a vedení výzkumně-šlechtitelského pracoviště Mendeleum v Lednici (zde obnovoval přerušenou výzkumnou a šlechtitelskou práci v Mendeleu po odchodu jeho dlouholetého ředitele prof. Dr. F. Frimmela a současně započal s obnovou a rekonstrukcí zanedbaného lednického parku)

od roku 1947 Agronomická fakulta VŠZ v Brně - přednášky okrasného zahradnictví a sadovnictví na nově vytvořeném zahradnicko-vinařském oboru

1950–1954 vykonával mimo jiné i funkci rektora VŠZ v Brně

na počátku 60. let (po nuceném odchodu z Lednice) povolán do tehdejšího Ústavu pro vědeckou soustavu hospodaření v Praze (úsek speciálních rostlin)

od roku 1972 (kromě činnosti v ústavu pracoval ještě na částečný úvazek v tehdejším Výzkumném a šlechtitelském ústavu okrasných rostlin v Průhonicích - dnes Výzkumný ústav Sylva Tarouca pro krajinu a okrasné zahradnictví)

1. 5. 1979 odchod do penze (i poté však zůstával v kontaktu s odbornou praxí)


odborné a zájmové organizace

mimořádný člen ČAZ (zvolen v březnu 1941 za svoji průkopnickou a vědecko-výzkumnou práci),
řádný člen (akademik) Československé akademie zemědělských věd v Praze (od roku 1953)


hrob

rodinná hrobka v Tuchoměřicích u Prahy


poznámky

Profesor Scholz byl třikrát ženatý. První manželka (Milena) zemřela v roce 1932.
O 10 let později zahynul jeho syn Miloš. V roce 1946 zemřela i druhá manželka (Růžena). Ve třetím manželství (manželka Ludmila) se mu narodily čtyři doposud (rok 2011) žijící děti (Ludmila, Jaromíra, Kateřina a Josef).

(Na film, který byl před časem k této osobnosti natočen a jehož odkaz uvádíme níže, nás upozornil pan Petr Salaš z Mendelovy univerzity v Brně. I celý tento encyklopedický záznam byl zpracován z publikovaného článku pana Petra Salaše a Jana Lužného. S jejich laskavým svolením tento článek prezentujeme v samostatném souboru, který je k heslu prof. Scholze připojen.)


soubory ke staženíosoby

ulice

U dětské nemocnice
bydliště (dnes Helfertova)související odkazy

Mika, Han


Aktualizováno: 17. 10. 2021