prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.

* 25.11.1940 Střílky (okres Kroměříž)


profesor fyziologie rostlin; akademik; v letech 1986–1991 a 2000–2006 rektor Vysoké školy zemědělské v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

Střední zemědělsko-technická škola v Rožnově pod Radhoštěm,
Vysoká škola zemědělská v Brně - Agronomická fakulta (1963 absolutorium)


jiné pocty

Čestný doktorát Slovenské zemědělské univerzity v Nitře (2004),
Medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj univerzity, vědy a vzdělání (2019)


dílo

jeho vědeckým zájmem je experimentální morfologie a fyziologie rostlin


zaměstnání

Šlechtitelská stanice v Branišovicích,
Ústav pro využití radioizotopů,
VŠZ v Brně - Agronomická fakulta, katedra botaniky a fyziologie rostlin:
- 1974 kandidát biologických věd
- 1978 habilitace z fyziologie rostlin
- po roce 1984 profesor a vedoucí Ústavu botaniky a fyziologie rostlin
- 1980–1985 proděkan agronomické fakulty
- 1985–1986 a 1991–1994 prorektor
- 1986–1991 a 2000–2006 rektor


odborné a zájmové organizace

ČSAZV,
Společnost experimentální biologie rostlin,
Americká botanická společnost,
Evropská společnost pro agronomiiprameny, literatura

Ostatní literatura

"Sto tváří MENDELU"


Mika, Han, PeDro


Aktualizováno: 19. 09. 2022