JUDr. František Mrština

* 1.12.1882 Přešovice (okres Třebíč) – † 4.7.1941 Praha


právník a odborný spisovatel


bydliště

Přešovice čp. 38 (rodný dům),
Brno, Nová 80,
Blansko,
Praha


vzdělání

1901–13. 5. 1907 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


dílo

- Jak čeliti škodlivému drobení rolnických usedlostí? Třetí sjezd právníků československých v Bratislavě. Bratislava 1930 (spolu s Iljou Hadževa, Františkem Bilovským, Boh. Doubkem a Kamilem Czivišem).
- Odhadní řád. Praha 1933.
- Procesní a exekuční novela z roku 1936 (včetně nové úpravy práva chudých), prováděcími nařízeními a výnosy doplnil a vysvětluje F. Mrština. Praha 1936.
- Úrazové pojištění (zaopatření) dělnické a rozhodčí jeho soudnictví. Praha 1935.
- Zákon o základních ustanoveních soudního řízení nesporného. Praha 1931.


zaměstnání

c. k. soudní auskulant v Brně (doloženo v roce 1911),
soudní úředník v Blansku,
soudní úředník v Prazeosoby

Josef Kozlovský
J. Kozlovský byl jedním ze svědků sňatku Fr. Mrštiny


partneři

Karolina Mrštinová (Minářová)
sňatek: 24. 4. 1911, Brno (kostel sv. Tomáše)

ulice

Nová
bydliště doložené v roce 1911 (dnes Lidická)


Menš


Aktualizováno: 30. 11. 2019