Internetová encyklopedie dějin Brna

Otakar Rybák

  prof. MUDr. Otakar Rybák


  • * 12.10.1886 Soběslav – † 19.8.1934 Brno


  • farmakolog a toxikolog; věnoval se systematickému studiu biologie a farmakologie kůže, toxikologii důlních plynů a vlivu počasí na choroby lidí


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1927 ho pozval na čaj prezident T. G. Masaryk. Vlastnil malou Pragovku s otevřenou, skládací střechou.


  • bydliště

   Brno, Smetanova 77


  • vzdělání

   gymnázium v Jindřichově Hradci,
   Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1911),
   koloidní chemie v Göttingenu,
   docent farmakologie a toxikologie (12. 8. 1914), mimořádný profesor (29. 9. 1919), řádný profesor (29. 12. 1922)


  • dílo

   - O vlastnostech, účinku a ceně kalomelu ve vnitřním lékařství, Časopis lékařů českých 1910.

   - Vliv kyslíku na narkosu, Lékařské rozhledy 1912.

   - Experimentální studie tzv. otrav v třaskavých důlních plynech, Lékařské rozhledy 1912.

   - Statistický příspěvek k otázce vlivu změn povětrnosti na vznik chorob, Časopis lékařů českých 1912.

   - Poznámka k otravě sirovodíkem, Časopis lékařů českých 1912.

   - Státní ústav pro výrobu očkovací látky v Jindřichově Hradci, spolu s dr. J. Rybákem Časopis lékařů českých 1912.

   - Methody zkoumání desinfekce, Lékařské rozhledy 1913.

   - Kysličník vodičitý a jeho preparáty v desinfekci, Lékařské rozhledy 1913.

   - Desinfekční hodnota natriumperboratu, spolu s dr. J. Šamberkem Lékařské rozhledy 1913.

   - Experimentální studie tzv. otrav v třaskavých důlních plynech II., Lékařské rozhledy 1913 práce oceněna Cenou Spolku českých lékařů.

   - Z loňských případů otrav houbami v Čechách, Časopis lékařů českých 1913.

   - K toxikologii prvků V. skupiny Menděljevovy, Lékařské rozhledy 1913.

   - Další materiál ku vlivu nízkých teplot na vznik chorob, Časopis lékařů českých 1913.

   - K povaze therapeutických kolloidálních roztoků kovů, habilitační práce zveřejněna v Časopisu lékařů českých 1913.


  • zaměstnání

   1915–1918 Ústav pro experimentální patologii, laboratoře Dětské nemocnice v Praze,
   v roce 1918 přednášel farmakologii v prozatímních kurzech zvěrolékařských na FF UK,
   v roce 1918 pověřen vybudováním a vedením farmakologického ústavu na VŠZv.,
   1924–1925 rektor Vysoké školy zvěrolékařské,
   v roce 1925 odstoupil pro těžkou chorobu,
   1931–1932 zdravotní dovolená

  • odborné a zájmové organizace

   Francouzská společnost pro biochemii,
   Masarykova Akademie práce,
   Moravská přírodovědecká společnost,
   Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • obrazy

   img6276.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Rybáková (Kratošková)
   sňatek: 10. 7. 1916, Praha-Vinohrady


  • děti

   Milada Rybáková
   Otakar Rybák
   Hana Rybáková


  • ulice

   Smetanagasse - Smetanova
   bydliště (dnes Berkova)


  • autor

   Zatl


Aktualizováno: 16. 08. 2018

Otakar Rybák.