brigádní generál Rudolf Hanák

* 13.4.1883 Kyselovice (okres Kroměříž) – † 12.4.1964 Brno


voják; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň


bydliště

Brno:
- V táboře 56
- Lipová 49
- Leninova 98


jiné pocty

čestné občanství obce Kyselovice (uděleno 21. 10. 1945)


zaměstnání

voják z povolání


poznámky

zapojen do protinacistického odboje ve skupině ONLUosoby

Vojtěch Boris Luža
spolupráce v odboji


partneři

Adéla Hanáková (Janíková)
sňatek: 25. 3. 1935, Brno (městská rada)
(druhá manželka, ženich byl v době sňatku ovdovělý)


ulice

V táboře
bydliště doložené v roce 1935 (dnes Tábor) Lipová
bydliště Leninova
bydliště doložené v roce 1950 (dnes Kounicova)


Menš


Aktualizováno: 09. 07. 2016